Del:

Åben bibelstudiegruppe

Simonster
19. marts 2013

En åben bibelstudiegruppe er et fællesskab mellem mennesker som ikke kender Jesus og andre som kender ham.

En åben bibelstudiegruppe er en smågruppe/cellegruppe, som er blandet af både troende og ikke-troende.

At være med i en gruppe kræver ikke, at man har fuldstændig tjek på Bibelen eller aldrig tvivler, men blot at man tør være åben om sin tro.

Denne form for mission retter sig mest mod mennesker, som har en eller anden interesse i at lære mere om kristentro. Det er vigtigt at oplæggene ikke handler om fx faktuelle ting i Bibelen, men retter sig mod den enkeltes tro, så alle svar er rigtige, og så de erfarne kristne ikke er overlegne. Fokus skal være på at tale om tro, ikke om dogmer! Brug fx Dig og kristendom eller kristendomskursus.dk

Plads til personlige ting

Gruppen kan være mere eller mindre løst sammensat og må ikke være for stor. Den skal være et forum, hvor personlige ting kan blive bragt på banen.

Det vil være oplagt at invitere en ven med, spørge i sin opgang eller gade, om ikke det var en ide at starte en studiegruppe op, eller lignende.

Få mere inspiration på smågrupper.dk

Denne artikel er en del af en serie omkring ideer til at være i mission!