Landsudvalget

Indre Mission har nedsat et landsungdomsudvalg (LU), som leder IMU og organiserer arbejdet. Udvalget består af repræsentanter fra IMU og IM's medarbejdere, IM's hovedbestyrelse og almindelige IMU'ere.

Photo of Pia  Thomsen
Formand for IMUs landsudvalg
Pia Thomsen
Peter Freuchens Vej 23, 2. th.
9210 Aalborg SØ
23658214

newcomic