Del:

Opråb til de nye menighedsråd

Kristendom uden Kristus er dom. Kirken uden Kristus er tom. Nye menighedsrådsmedlemmer bør som deres fornemste opgave huske, hvem der er kirkens centrum.

I løbet af efteråret har der været menighedsrådsvalg i folkekirken. Valgforsamlingerne er ovre rundt om i sognene. Nu ligger fire års vigtige beslutninger foran rådene, og som indledning til dette essentielle ledelsesarbejde, bør man besinde sig på, hvad der er det vigtigste i kirkeligt arbejde.

Der er jo så meget at tage fat på. I vilkårlig rækkefølge kan disse højaktuelle emner listes op: klimaet, ligestilling, LGBTQ+, kulturarven, kirkegårdene, flygtningedebatten, musikken osv.

Hvor skal man begynde?

Vi er ikke i tvivl. En klog mand har selv sagt det ved en af efterårets højmesser: ”Ét er fornødent!”, og dette ene er Jesus Kristus. Han er det vigtigste i alt kirkeligt arbejde, og rimer arbejdet ikke på ham, så er det ikke ham, der skal skrottes, men arbejdet. Kirken er sat i verden for som Johannes Døberen at pege på ham, der er hele verdens frelser.

Er det ikke bare endnu en kommentar fra højrefløjen?

En og anden kan måske sidde og tænke sådan om vores indledende kommentar, men læs så lige dette citat:

Folkekirken arbejder med sin centrale opgave - at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser - i både ord og handling. Der forkyndes ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Der forkyndes også gennem kirkeligt børne- og ungdomsarbejde samt ved kirkehøjskoler og bibelkredse for voksne. Forkyndelsen kommer desuden til udtryk i socialomsorg ved kirkens diakonale arbejde, i mission samt i oplysning og kulturel formidling i øvrigt. En del af de mange forskellige aktiviteter udfoldes i sognemenighedernes regi, ligesom de frie folkekirkelige.

Således står der i Betænkning 1544: Folkekirkens styre, som blev udgivet af Kirkeministeriet i april 2014. Folkekirkens opgave er altså først og fremmest ”at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser”, og det stemmer fuldstændig overens med det, vi indledte med at skrive.

Som menighedsrådsmedlem må man besinde sig på, hvad dette betyder for ens arbejde. Det vil selvfølgelig se forskelligt ud, for mennesker er jo forskellige, men kan man ikke forlige sig med ovenstående arbejdsbeskrivelse, ja, hvis man ikke ønsker at arbejde for kirkens forkyndelse af Kristus, så bør man kigge ind ad og overveje, om man er den rigtige til at lede arbejdet.

Kirken på glatis

Vi kommer med dette opråb, fordi vi som kirke altid står i fare for at glemme det vigtigste blandt alle de vigtige ting. Det handler ikke om, at vi her negligerer de vigtige emner, som vi indledte med at remse op, men vi mener blot, at proportionerne skal være rette.

Folkekirken er efter vores mening på glatis, og man bør reflektere grundigt over, hvordan man kommer tilbage til centrum. Hvis diskussion om biodiversitet, samfundet og musikformer overdøver kirkens herre, så har vi alle pligt til at råbe vagt i gevær. Der er ting, som er vigtige, og så er der noget, der er det vigtigste.

Glemmer vi det vigtigste, så bliver de vigtige ting ligegyldige.

”Os og dem” eller et samlet ”vi”

Det er ingen hemmelighed, at der er fløje i den danske folkekirke, og ofte er tonen særdeles skarp; ikke mindst, når der går valgkamp i tingene. Til tider kan man undre sig over, at konstellationen overhovedet bliver ved med at holde, for strid, bagtalelse, politik og andet af samme skuffe presser fløjene fra hinanden, så der alt for ofte tales om et ”os og dem” inden for kirken.

Vores kronik kan ligeledes læses som et indlæg, hvor vi er med til at skabe et ”os og dem”, men vort ønske er et andet: Som missionsfolk ser vi, som vores vigtigste opgave ”at virke til troslivets vækkelse” inden for den danske folkekirke (§1, stk. 1 i Indre Missions vedtægter). Vi vil det bedste for folkekirken, og derfor vil vi pege på ham, der er kirkens herre og hele verdens frelser, og vi ønsker, at dette ”vi” ikke kun er os fra Indre Mission, men et samlet ”vi” i folkekirken.

Med ønsket om Guds rige velsignelse over alle de nye menighedsråd.11. juni 2021

Nogle gange må man stoppe op og overveje, hvad der er det vigtigste her i...[mere]

17. maj 2021

Pandemien har skabt en unik mulighed for at overveje, hvilke værdier der bør få...[mere]

1. april 2021

Når kærligheden glemmes, og mennesker reduceres til ting og tal, er der stor...[mere]

2. marts 2021

Mennesker i dagens Danmark har brug for at erfare den kristne frihed ved at...[mere]

newcomic