Om IMU

Indre Missions Ungdom (IMU) er Indre Missions arbejde blandt unge og blev stiftet den 9. april 1979. IMU arbejder primært blandt teenagere og unge i alderen 13 til 25 år. 

IMU er et kristent fællesskab, hvor alle teenagere og unge er velkomne. Vi har lokalafdelinger over hele landet, hvor mere end 2.000 teenagere og unge mødes til forskellige aktiviteter. Vi arrangerer også landsarrangementer, hvor teenagere og unge fra hele landet samles. Se mere under menuen Aktiviteter.  

Grundlaget

IMU's arbejde bygger på Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. Dette er kortfattet i vores fundament: Kristus lever – for mig, i mig og gennem mig. Vores mission lyder: Lede til Jesus – Leve i ham. Fundamentet og missionen udfoldes gennem vores kerneværdier:

Vi vil leve:

 • Af dåb og nadver
 • Af bibelen
 • I bøn
 • I kærlighed

Se i øvrigt vedtægterne for IMU.

Hvad vil vi?

I IMU er vi først og fremmest interesserede i, at unge lærer Jesus at kende og bliver inspirerede til at leve et liv sammen med ham. Det arbejder vi med på mange forskellige måder bl.a. ved at udgive en række ressourcer og arrangere lokale, regionale og nationale aktiviteter.

Hvem er vi?

Indre Mission ledes af hovedbestyrelsen, som har nedsat et landsungdomsudvalg, der har ansvar for Indre Missions arbejde blandt teenagere og unge. Indre Mission har ansat en landsleder, som varetager IMU's daglige ledelse og refererer til landsungdomsudvalget. Lokalt ledes teenklubber og IMU-afdelinger af frivillige, ulønnede ledere.

IMU's medarbejdere

Til at støtte det lokale arbejde har IM/IMU ansat en række medarbejdere hvis primære opgave er at støtte, vejlede og opmuntre de unge og deres ledere gennem medvandring, rådgivning, sjælesorg, ledelse, undervisning og forkyndelse. De er primært ansat til at varetage ungdomsarbejdet i en af Indre Missions fem regioner, men løser også flere konkrete landsplanopgaver og deltager ved landsarrangementer. På Indre Missions Hus i Fredericia arbejder IMU's landsleder og kontorsekretær. Sekretariatet varetager den daglige, overordnede ledelse og koordinering af IMU’s arbejde.

Ulønnede medarbejdere

IMU har ansat en række ulønnede, som underviser og forkynder ved aktiviteter i det lokale arbejde og medvirker ved arrangementer på landsplan. Derudover har IMU ulønnede medarbejdere, der løser en eller flere specifikke opgaver. IMU's lokale arbejde og IMU-afdelinger udføres ligeledes af frivillige ulønnede medarbejdere.

IMU i tal

 • IMU-afdelinger: 50
 • Teenklubber: 37
 • IMU-grupper: 6
 • Netværk: 6
 • Medarbejdere: 11
 • Fritidsforkyndere: 16
 • Sekretariat:

November 2018

Annonce

newcomic