Del:

Tungetale i IMU

af Ole Noermark Larsen
8. april 2016

Sprint Aagaard Korsholm har i årevis skrevet og undervist om nådegaver. Geist har derfor udfordret ham på en Q&A om tungetalens nådegave.

Hvad er tungetale?

Et bedesprog, som mennesker ikke forstår. Man taler (eller tænker) simpelthen i et sprog, man ikke forstår.

Hvordan kommer man til at tale i tunger?

Man beder højt – og så tager Helligånden over. Ofte sker det i forbindelse med, at en anden beder for mig, om at jeg må få denne nådegave. Og ellers kan man jo altid selv bede: »Gud, hvis det er din vilje, så skænk mig denne nådegave til hjælp i mit bønsliv!«.

Hvorfor taler alle kristne ikke i tunger, når nu Paulus gerne ser, at det er sådan (1 Kor 14,5)?

Det er en dejlig gave, men Paulus siger selv, at ikke alle får denne gave (1 Kor 12,30). Jeg tror samtidig, at i de sammenhænge, hvor man er åben for Bibelens undervisning omkring tungetale, er der betydeligt flere, der får denne gave, end hvis man er lukket eller passiv omkring den.

Hvorfor er nogle skeptiske over for tungetale i f.eks. IM?

Spørg dem! Jeg gætter på, at det kan være, fordi vi ikke har været vant til det i vore sammenhænge. Nogle kender det kun fra sammenhænge, hvor det ikke bliver styret ordentligt, og er måske bange for, at det samme ville ske hos os, hvis vi åbnede mere op for det. Mange er nok bare lidt usikre på det ukendte.

Er tungetale en belønning for, at man er en god kristen?

Nej! Paulus beskriver i 1 Korintherbrev, hvordan de særdeles umodne kristne i Korinth væltede sig i tungetaler! Ingen nådegave er en garanti for, hvordan ens personlige liv med Gud er. Nådegaver er udrustning til tjeneste – ikke eksamensbeviser eller medaljer.

Hvad kan man få ud af at tale i tunger, når man ikke selv forstår, hvad man siger?

Det opleves meget forskelligt fra person til person. Men de fleste nyder, at de har kontakten med Gud uden at skulle bruge energi og koncentration på at finde på ord og sætninger. Lidt ligesom at synge vers til ham, som man kan udenad. Ofte har man også en fornemmelse af, hvilken »stemning« talen er i: forbøn, bekendelse, tilbedelse …

Er der forskel på den tungetale, man kan bruge personligt, og den man kan bruge f.eks. til et møde?

For det meste ikke. Nu vælger man bare at bede højt, mens de andre hører på det. Og man fornemmer, at det er det, man skal. Ligesom hvis man havde et vidnesbyrd. Nogle tungetaler ligner meget et profetisk budskab, når det tolkes. Og her adskiller det sig naturligvis fra det private bønsliv, hvor man vist sjældent profeterer til sig selv.

Paulus skriver i 1 Kor 14,27-28, at der skal være én, der kan tolke tungetalen, hvis man taler i tunger i menighedens forsamling? Hvem kan det? Og hvordan ved man, om nogen kan?

Paulus skriver, at det både kan være den tungetalende selv, der tolker – og det kan være en anden. Man ved vel ikke, at man har tolkningens gave, før man oplever, at man forstår en tungetale. Det betyder ikke, at jeg så kan garantere, at for fremtiden kan jeg tolke enhver tungetale, jeg hører. Men det betyder, at jeg skal være særlig opmærksom ved en tungetale, for det kunne nemt være, at Gud gav mig tolkningen. Tolkningen kan være en oversættelse ord-for-ord, eller den kan være oversættelse af en del at tungetalen. Den kan også være, at man har fået selve hovedbudskabet som en sætning eller som et billede, man ser for sig.

Hvad sker der, hvis man kommer til at bruge tungetalen forkert ved, at der f.eks. ikke kommer en tolkning?

Det er ikke sikkert, at det var dig, der brugte den forkert. Måske var det den person, Gud havde givet tolkningen, der ikke helt var kommet ind i spillet. Men måske skulle du ikke have bragt en tungetale ved den lejlighed. Så prøv at lære af erfaringen: Hvordan føles det i mig de gange, hvor der så kommer en tolkning? Kan jeg bruge det til med tiden at blive mere sikker på, hvornår jeg skal stå frem og bringe min bøn?

Hvad kan man gøre for at give mere plads til tungetale i IM/IMU?

Undervis om det ud fra Bibelen, så folk ved, at det er noget, Gud gerne vil give os. Gør folk trygge ved at fortælle, hvordan tungetale og tolkning praktiseres hos jer. Bed om at nogle tør være de første. Snak åbent om det, der sker, og giv folk rum til at prøve sig frem. Der vil være megen usikkerhed og nogle »svipsere« i begyndelsen. Dette sker med alle nådegaver. Så vær kritiske på den konstruktive måde og støt og vejled hinanden til at det bliver bedre og bedre med tiden.

Hvordan kan det være, at tungetale også findes i andre religioner?

Satan laver efterligninger af alt det, Gud gør, for at føre os vild. Han efterligner profetisk tale, helbredelser, forkyndelse, praktisk omsorg, varmt fællesskab osv. Så naturligvis efterligner han også tungetale. Ingen ydre fænomener er en garanti for, at her er den ægte kristne tro!

Artiklen er skrevet af Ole Noermark Larsen og hentet fra Geist, februar 2016.

Vejledning

IMU har udarbejdet en vejledning om, hvordan tungetale kan bruges i forbindelse med IMU's arrangementer både lokalt og på landsplan. Vejledningen er først og fremmest målrettet IMU's medarbejdere, men kan også være en hjælp for mødeledere og andre lokale ledere. 

Formålet er at skabe en god, tryg og bibelsk ramme for brugen af tungetale.Vejledningen er meget konkret og gennemgår punkt for punkt, overvejelserne man bør gøre inden, hvordan man som mødeleder introducerer en tungetale og når frem til en udlægning.

Vejledningen er ikke offentlig tilgængelig, men kan fås ved henvendelse til landsleder Tonny Dall Sørensen eller én af ungdomskonsulenterne.27. juli 2022

På Ungcamp på Fårevejle Bibelcamping kan de unge tale frit om deres tro[mere]

25. juli 2022

En ny rapport giver en indsigt i, hvad der fylder i unge kristnes liv....

31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]