Del:

Smågruppeoplæg til smågrupper om smågrupper (Fællesskab)

af Johan Kiel Kviesgaard*
8. februar 2019

Dette oplæg zoomer ind på fællesskabet i smågruppen. Her fokuseres på relationen til hinanden i gruppen, og hvordan der i Bibelen tales om smågrupper på forskellige måder.

Emne: Smågrupper - fællesskab
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 10-30+

Indledning

I dette oplæg skal I fokusere på, hvad en smågruppe er, og hvad I gerne vil have, den skal være. I kommer til at tage udgangspunkt i nogle centrale bibelske tekster og med hjælp fra dem snakke videre om, hvad I ser som den ideelle smågruppe.

Opgave: Brug et par minutter på individuelt at skrive tre ting ned, som du tænker, der er vigtige for at skabe en god smågruppe. I vil senere vende tilbage til jeres svar.

Bøn

I IMU er der fire forskellige kerneværdier, som har til formål at præge IMU og skabe liv i IMU. I smågruppen er der særligt tre, som kan finde sted, og de er følgende: Vi vil leve af Bibelen, i bøn og i kærlighed.

Derfor kan I begynde denne samling med at bede til Gud. Bed om, at I må forstå meningen i at være en del af en smågruppe, og bed for at jeres smågruppe må hjælpe jer hver især og føre jer tættere sammen med Gud.

Afslut meget gerne samlingen med at bede sammen.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Når man mødes i smågruppen, vil der typisk være to grunde: 1) Det åndelige: for at lære vores bibel og Gud bedre at kende og 2) det sociale: for at være sammen med venner og styrke relationer. Begge dele er vigtige for at få det bedste og tætteste fællesskab.

Bibelen opfordrer os flere steder til at dele liv og tro. I skabelsesberetningen er der fokus på, at det ikke er meningen, at vi skal være alene (1 Mos 2,18). Gud skaber Eva, fordi han vil give Adam en at være sammen med. Alligevel møder vi i dag ofte den opfattelse, at vi skal kunne klare os selv, og at vi skal være uafhængige af andre.

  • Hvilke udfordringer kan der være ved at skulle dele liv og tro med sine medmennesker?

Nu hopper vi direkte videre til Ny Testamente. Læs Matt 18,18-20 sammen. Brug et par minutter på at tænke over teksten og snak så om, hvad I særligt lagde mærke til i teksten.

  • Hvordan får man en så tæt relation til hinanden, at man både kan snakke om det, som er let, og om det, som er svært?
  • Hvad er det bedste man kan gøre for at styrke fællesskabet i smågruppen - også når man ikke mødes så ofte?

I smågruppen er det vigtigt, at man har et fællesskab, hvor man tør være sig selv, og hvor alle er gode nok. Det er vigtigt, at der er plads til forskellige holdninger, men også at der er mulighed for at diskutere forskellige synspunkter. Det er også vigtigt, at man har tillid til dem, man er i gruppe med. For at skabe den tillid, er det nødvendigt, at man sætter tid af til hinanden, så alle kan blive hørt.

Udover at det er vigtigt, at man har et godt og fortroligt fællesskab i smågruppen, er det også en opmuntring, at Gud har lovet at være til stede, når vi er samlet i hans navn. Det lyder utroligt, men når Jesus siger noget, må vi stole på, at han mener det og vil handle efter det.

  • Har I en forventning om at få et svar på det, I beder om? Begrund dit svar.
  • Fylder bønnen i jeres smågruppe så meget, som I ønsker? Eller er det noget, der skal sættes mere fokus på?

I Apostlenes Gerninger beskrives den første menighed, og hvordan de levede. Læs ApG 2,42-47 og evt. også ApG 4,32-37 sammen. Snak om versene og del, hvad I synes er særligt interessant.

Dette er den første menighed, som siden er vokset og nu kan findes over hele jorden. Menigheden deler alt, hvad de har. Det giver dem et stærkt fællesskab. Et fællesskab, hvor målet er at leve tæt på Gud og dele ud af troen.

  • Hvad tænker I om den måde, deres fællesskab er bygget op på?
  • Måden, denne menighed levede på, står i stor kontrast til, hvordan vi lever i dag, men kan og skal vi lære noget af dem?

Afrunding

Der er nok at tage fat i, og ideen med oplægget var også at sætte tanker i gang i jeres gruppe. Vi er blevet skabt til at skulle leve sammen, og vi skal dele tro og liv med hinanden. En oplagt mulighed for at komme tættere på hinanden er ved at bede for hinanden og for jeres fællesskab i gruppen. I kan også forsøge at være lidt ekstra opmærksomme på hinanden til de andre IMU-aftener.

I begyndte med at skrive nogle ting ned, som I synes er vigtige for fællesskabet i smågruppen. Del nu på skift, hvad I har skrevet ned på sedlerne.

  • Er der noget som går igen hos jer? Findes disse ting allerede i jeres gruppe, eller kan I gøre mere for at fremelske det?
  • Tal evt. om hvilke svagheder og styrker I har i fællesskabet, og hvordan det konstruktivt kan bruges til at få et stærkere fællesskab.
  • Snak gerne om en særlig god oplevelse I har haft i forbindelse med en smågruppe.  

Videre studie

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.11. januar 2022

Den stort anlagte ECHO-konference udsættes i et halvt år og afvikles i stedet...[mere]

6. december 2021

Et ambitiøst pladeprojekt satte medlemmerne Af nordlys lovsang i gang med at...[mere]

1. december 2021

Jeg ser frem til at være i proces med IMU'erne[mere]

23. november 2021

Aars IMU er et vigtigt holdepunkt for IMU’ere i et stort område[mere]

newcomic