Del:

Simon Peter - discipel af Jesus. Teenbibeltimer til sommeren 2020

af Daniel Præstholm
20. marts 2020

Igen i år er der udarbejdet nye bibeltimer for teenagere, som kan bruges rundt på sommerens camps. Materialet indeholder seks oplæg.

IMU har udgivet et hæfte med oplæg til seks bibeltimer, der er lige til at gå til og kan bruges på lejre, campings eller i det lokale arbejde.

I år følger man Simon Peter i hans vandring med Jesus, hvordan han bliver kaldet, oplever ups and downs med Jesus, og erfarer at relationen holder, selv når der er modstand. Bibeltimerne tager udgangspunkt i centrale tekster omkring Peter, men der er selvfølgelig andre, der kan inddrages. En liste over disse findes bagerst i hæftet.

Netop fordi vi får et helt billede af Peter og ikke blot et glansbillede, er det muligt at spejle sig i ham. Mange af de erfaringer, som Peter oplever som Jesu discipel, vil mange - også unge i dag - erfare i livet med Gud.

Oplæggene er ikke formfuldendte bibeltimer, så du skal som underviser forberede dig på, at du selv skal i gang med arbejdet. Derimod er der tale om ideer og tanker, som du kan tage udgangspunkt i, når du forbereder dig. Måske bliver du endda selv konfronteret med emner, som kan være udfordrende.

Temaer

Overskrifterne for de seks oplæg er:

  • Peters kaldelse
  • Peter og Jesus på søen
  • Peters bekendelse
  • Peter og forklarelsen på bjerget
  • Peter svigter Jesus
  • Peter i Apostlenes Gerninger

Download materialet her.

Hvis du mangler yderligere inspiration til din forberedelse af bibeltimerne, kan du hente IMU's folder "Guide til Teenbibeltimer".23. oktober 2021

De sidste penge til renovering af kollegierne på Børkop Højskole skal samles...

21. oktober 2021

Med stort setup og forkyndere fra flere lande sætter IMU alt ind på at skabe en...

7. oktober 2021

100 IMU'ere deltog, da der for første gang blev inviteret til IMUs nye...[mere]

23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

newcomic