Del:

Mine kristne venner (Fællesskab)

af Sofie Futtrup*
11. marts 2019

Dette oplæg handler først og fremmest om kristne venskaber generelt. Dernæst kommer det ind på, hvordan man er venner med det modsatte køn, og hvordan der både kan være mange gode ting i det, men også indimellem nogle komplikationer.

Emne: Venskab, fællesskab
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 10-30+

Indledning

For langt de flest har venskaber stor betydning. I 1 Mos 2,18a, står der således: “Gud Herren sagde: “Det er ikke godt, at mennesket er alene.”.

Gud har skabt os til at være i fællesskab med hinanden, fordi vi ganske enkelt ikke har godt af at leve alene. Vi er født ind i familier og er i den forbindelse skabt til at være i relation til vores familiemedlemmer.

Når det kommer til venner, er det lidt en anden sag. I venskaber handler det om relationer, der skal plejes, og relationer, som man skal kæmpe for at bevare. Men venskab er også specielt, fordi vi selv har indflydelse på, hvem vores venner er.

Tag en runde: Hvordan har din dag været, og hvordan går det for tiden? Hvad er et godt venskab for dig? Hvad er ikke?

Bøn

“Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!” (Sl 133,1)

Tag en runde, hvor I lægger det frem, som I synes I skal bede for. Det kan være, du har glæder, som skal siges tak for, eller det kan være, du bærer rundt på nogle tunge og svære ting. Vær frimodige til at lægge store som små ting frem. Inddrag også bøn for det oplæg I skal igennem nu.

Afslut samlingen med at bede for jeres venner. Del gerne, hvis I har venner, som står i problemer eller glæder og bed for dem.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Begynd med at se på, hvad Bibelen siger om venskab. Læs følgende vers sammen:

 • Hvad lægger I specielt mærke til i disse vers?
 • Det er store ord fra Gud. Hvordan skal man forholde sig til dem?
 • Hvad synes I versene fortæller om ansvar overfor hinanden som venner?

Troen blandt venner

Som kristne brødre og søstre og derigennem hinandens venner ligger der et fælles ansvar i at bevare og styrke hinanden i troen. Der er altså tale om ansvarsrelationer. For nogle kan det gøres meget konkret ved, at man gør hinanden til ansvarsrelationer, og at man stiller hinanden spørgsmål, som udfordrer hinanden i de valg, man gør.

Den fælles tro på Gud kan i nogle tilfælde godt glemmes, når man er sammen, og det er en skam, for der er så meget godt i at dele tanker og erfaringer om tro. Det kan godt være svært at bringe troen på banen, men jeg har også oplevet, at en veninde prikkede hul på det, og så fik vi faktisk en god og lang snak om vores trosliv.

Det betyder meget, at ens ven eller veninde vil lytte og tale med en og de frustrationer, som man går rundt med.

 • Hvordan tager I et ansvar for i jeres kristne vennerelationer at få italesat troen, som I har tilfælles? Og hertil også udfordrer hinanden i troen?
 • Er det noget, du er god til? Eller får troen nogle gange andenpladsen i jeres relation? Hvordan kan man evt. forandre det?

Troen hos ens venner og dens betydning for ens venner og dermed også ens venskab, beskriver Dietrich Bonhoeffer godt i dette citat: “Kristus i min brors mund, er stærkere end Kristus i mit eget hjerte”.

 • Hvad tænker I om dette citat?
 • Del gerne jeres oplevelser om tro-snakke med jeres venner. Hvordan kan det gøres nemmere at snakke om tro med ens kammerater?

Læs Rom 12,9-21 sammen.

 • Lav nu en liste hver især, og skriv de tre ting ned, som netop du finder vigtigt i versene. Brug 5 minutter på det, og begynd først derefter at tale sammen.
 • Hvad synes I, der er vigtigt i teksten og hvorfor?

Venskab med det modsatte køn

Det er også værd at tale om, hvordan man er venner med det modsatte køn. Det er anderledes at have en ven af det modsatte køn. Der vil ofte automatisk være en form for “seksuel spænding” i venskabet og en vis tiltrækning af hinanden.

Det betyder ikke nødvendigvis, at man er forelskede i hinanden, men for mange kan det opleves som om, der alligevel er noget, der er lidt anderledes og spændende ved den anden. Det er noget, man skal være opmærksom på i venskabet, for at man ikke ødelægger venskabet i misforståelser af hvilke signaler, man sender til ens ven.

For ofte ses det i sociale sammenhænge, at et venskab kan blive kørt op i venneflokken, når man i virkeligheden bare er rigtig gode venner. Nogle gange kan det simpelthen gå ud over det gode venskab.

Samtidig er der også mange gode ting ved at være venner med det modsatte køn, fordi der forskel på, hvordan kønnene er.

Tal om og del jeres erfaringer og oplevelser:

 • Hvilke måder er man venner på mand-til-mand og kvinde-til-kvinde?
 • Er der forskel på, hvordan du er venner med det modsatte køn? Er der ting man kun kan gøre med venner af sit eget køn?
 • Hvilke gode ting er der ved de forskellige slags venskaber? Hvad gør de to forskellige slags venskaber i jeres liv?

Videre studie

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]

10. februar 2022

Man skal kunne stå inde for, hvad man gør. Derfor er det vigtigt at få snakket...[mere]

11. januar 2022

Den stort anlagte ECHO-konference udsættes i et halvt år og afvikles i stedet...[mere]