Del:

Mindre terningekast (Efeserbrevet)

af Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er fjerde oplæg af syv i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 4,1-16 og kommer til at reflektere over hvilke gaver, Gud unikt har skabt hver enkelt med.

Tekst: Ef 4,1-16
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Gud er gavmild, og han har skænket os mennesker ufattelig meget. Det forrige oplæg brugte tid på at se på, hvordan Gud har skabt enhed mellem mennesker ved Jesus. Det kristne fællesskab er bl.a. en af de store gaver, som Gud har givet os. Som kristne har vi altså meget at takke Gud for.

En sjov ice-breaker: Lav to hold og aftal en præmie/gave til vinderholdet. De har 2 minutter, og hvert hold skal nu bygge det højeste tårn med fx legoklodser.

Bøn

“Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene.” (Ef 4,8 ~ Sl 68,19)

Begynd med at takke Gud, for alt hvad han har givet og giver jer. Del evt. inden nogle af de emner, som I hver især kommer i tanke om. Bed også for at Gud må åbne jeres øjne for hans kærlighed og sandhed.

Afslut samlingen med at bede for jeres by og lokalområde. Bed om, at Gud må lede jer i jeres tjeneste, og at han må overraske jer med sin styrke.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Vi er skabt til fællesskab, men selv om ønsket og intentionen om et velfungerende fællesskab er til stede i os, så er det ofte ikke virkeligheden. Det kan være svært og hårdt at være en del af et fællesskab, fordi vi som brudte og syndige mennesker skal få dynamikkerne imellem os til at fungere. Det kan få en til at stille spørgsmålet, hvorfor overhovedet forsøge? Skal vi ikke droppe fællesskabstanken og gå i soloboksen, hvor ingen kan forstyrre mig og mit Gudsforhold?

Læs Ef 4,1-16 sammen og overvej, hvorfor fællesskabet er vigtigt ud fra teksten.

Følgende tre dele fokuserer på hele teksten fra forskellige vinkler:

Del 1: Lovelife

Lad os et kort øjeblik tale om kærlighed. Det er ikke tanken, at vi skal sidde og snakke om følelser og dele, hvilken pige eller fyr, som trods alt er den sødeste i verden her. Nej! Vi skal tale om en kærlighed, som gennemsyrer alt og rækker dybere og længere end vores følelser for et andet menneske. Vi har fået et kald som fællesskab om enhed og kærlighed.

 • Hvor står ordet kærlighed i Ef 4,1-16?
 • Hvorfor og hvordan skal man bære over med hinanden?
 • Hvornår opbygger man i kærlighed?
 • Hvordan oplever du Guds kærlighed gør en forskel i dit liv?

Del 2: Mindre terningekast

Jesus er vejen, sandheden og livet (Joh 14,6). Jesus er vejen til Gud, han giver sandheden, og han bringer liv til os. Det er flotte og rigtige ord, men de har ingen betydning, hvis vi ikke lever i den virkelighed, de giver os. Når vi taler om, hvordan Gud udruster os i tjeneste, må vi også være bevidste om, hvilken del jeg udfylder i hans plan.

 • Hvordan bidrager du i tjeneste i Guds riges arbejde?
 • Hvad har du gjort for at udforske din tjeneste?
 • Hvordan undgår vi at være uforstandige børn og i stedet være tro mod sandheden?

Vi kan godt føle os som en ubetydelig brik i Guds store puslespil, eller drømme os til at vores brik så anderledes ud. Måske opleves ens tjeneste som en grå, blå eller kedelig brik, som flyder i med mængden. Når man ser på et puslespil, er hver eneste brik unik og vigtig, hvis man har samlet et puslespil, og der mangler en brik, er det enormt utilfredsstillende. Du er helt unik med de gaver, Gud har givet dig, og du må brug de gaver til at ære Gud og kalde mennesker til et liv med Jesus, og uanset om din brik er grå, rød eller blå, så er den vigtig!

Del 3: Mere Lim

Der kan være situationer, hvor man kigger på sin IMU eller sin kirke og tænker: Hvad har vi egentlig til fælles? Hvorfor bruger vi så meget tid på det her fællesskab, når vi er så forskellige? Forskellighederne er Guds gave til os, og dem skal vi lære at se som en styrke. Det kristne fællesskab er unikt, fordi det ikke er en madklub, strikkeklub eller et fodboldhold. Vi er samlet om noget andet, der rækker ud over vores forskelligheder, interesser og livssituationer, nemlig Jesus. Han er den, der holder fællesskabet sammen, som en lim holder to stykker papir sammen. At Jesus er lim, betyder ikke tvang for vores kristne fællesskab, men det er et kærlighedsbånd, der binder os sammen på tværs.

 • Hvornår har du oplevet det kristne fællesskab har fungeret bedst?
 • Hvilken forskel gør det for dig, at vi samles om Kristus?
 • Hvordan oplever du at være forbundet med dine kristne brødre og søstre? Og hvornår er det udfordrende?
 • Hvorfor er det vigtigt at have et kristent fællesskab?

Anvendelse

Det kristne fællesskab er vigtigt og nødvendigt i vores vandring med Gud. Det kristne fællesskab er kaldet til at arbejde på at blive mere kærlige, ydmyge, milde og tålmodige for at styrke hinanden. Det kristne fællesskab er også sendt til mennesker i vores by og land med kærlighed og håb.

 • Hvad har det kristne fællesskab at tilbyde mennesker, der ikke tror på Jesus?
 • Hvad kan jeres fællesskab gøre i jeres lokalområde, for at række mennesker kærlighed?

Videre studie

Andre inputs27. juli 2022

På Ungcamp på Fårevejle Bibelcamping kan de unge tale frit om deres tro[mere]

25. juli 2022

En ny rapport giver en indsigt i, hvad der fylder i unge kristnes liv....

31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]