Del:

Mangfoldige mødeformer (IMU’s mål)

af Daniel Præstholm
13. januar 2021

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i netop jeres lokale fællesskab.

Emne: Fællesskabet
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 17-30 år

Forberedelse

I kan med fordel se denne video, inden I mødes. Her forklarer ungdomskonsulent Peter Kiel Bjørnholt Jensen IMU’s fokus, som ligger til grund for målsætningerne.

Indledning

Gud har skabt mennesker forskellige, og det er en rigdom. Det betyder også, at vi lytter, lærer og opfatter ting forskelligt. Vi har forskellig smag og æstetiske præferencer, og det er faktisk en god ting.

Det er dette perspektiv, der ligger bag sætningen: “Vi vil skabe mangfoldige mødeformer, fordi IMU er for alle slags unge”, som er det første mål under fokusområdet “Aktive fællesskaber”.

Mennesker er forskellige, og det er villet af Gud, men på grund af vores syndige natur betyder det samtidig, at det også er roden til spændinger og udfordringer, for “hvorfor tænker alle de andre ikke bare ligesom mig?!”

Se nu, hvad ungdomskonsulent Nanna Forum Dideriksen siger om dette mål i denne video*.

Tag en runde: Hvad tænker du umiddelbart om det, som Nanna siger?

*Hvis I ikke har set hele videoen før, så kan det være en god idé at se den i sammenhæng.

Bøn

“Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.” (Sl 33,6)

Brug lige lidt tid på at snakke om verset og del evt. bedeemner. Tak derefter Gud for hans mangfoldige skaberværk, og at han har skabt alle mennesker forskelligt. Bed og tak for hinanden, og at I er forskellige. Bed nu Helligånden om at lede samtalen i denne samling.

Slut samlingen af med bøn, hvor I beder Gud hjælpe jer med, at det I har snakket om ikke kun bliver til snak, men også får konkrete konsekvenser for jer og jeres fællesskab.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Guds mangfoldighed

Mennesker er ikke ens. Det skal der ikke ret meget iagttagelse til for at konkludere. Det gælder på alle livets områder, fx når det handler om udseende, levevis, holdninger, kompetencer osv. Denne forskellighed er en del af Bibelens gode budskab om, hvordan Gud skaber og har skabt verden.

Der står bl.a. således:

“I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt.” (Kol 1,16)

“Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!” (Sl 139,13-14)

“Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.” (1 Mos 1,31)

Det er med andre ord Guds vilje, at alt er skabt, som det er, og at du er skabt, sådan som du er. Det er villet således af Gud, og fordi mennesker er skabt i “Guds billede” (1 Mos 1,27), så siger dette ikke kun noget om mennesker, men faktisk også noget om Gud, nemlig at han selv indebærer en mangfoldighed (Fader, Søn og Helligånd) og elsker det mangfoldige.

  • Hvad betyder det for dig, at Gud er mangfoldig og elsker det mangfoldige?
  • Kan man være anderledes på en måde, som Gud ikke elsker? Hvorfor/hvorfor ikke?

Fællesskabets mangfoldighed

Når det er villet af Gud, at mennesker er forskellige, så afspejler dette selvfølgelig også, hvordan Gud vil, at fællesskabet skal være. I Bibelen bruges der forskellige billeder til at beskrive det forhold, at det kristne fællesskab består af mange forskellige personer.

Læs nu følgende tekster:

  • Hvad siger teksterne om mangfoldighed?
  • Hvad gør ifølge teksterne fællesskabet til fællesskab?

Det kristne fællesskab bliver også mange steder i Bibelen sammenlignet med en familie (fx Mark 3,31-35), og det er almindeligt, at brevskriverne i NT tiltaler modtagerne som “brødre”. Dette hænger sammen med, at kristne anser sig selv for at være børn af Gud (1 Joh 3,1), og derfor også tror på, at Gud er deres far (Matt 6,9-13).

  • Hvad tænker du om dette billede af det kristne fællesskab?
  • Hvad mener du, at der skal til for at være Guds barn og en del af den kristne familie?

Mangfoldighedens udfordringer

Selvom det er villet af Gud, at vi er forskellige, så kan det godt nogle gange være en udfordring, at de andre i fællesskabet ikke er “ligesom mig”. Dette hænger til dels sammen med, at vi som mennesker har en syndig natur, der ikke sætter Gud og andre først, men derimod alene fokuserer på, hvad der er “godt for mig”.

Når det er sagt, så må dette ikke få os til at indskrænke mangfoldigheden i det kristne fællesskab, men derimod arbejde for den. To citater skal her udfordre jer:

I bogen Det rummelige missionshus skriver Søren Juul Skovenborg således:

"Hvad enten missionshuset følger med tiden eller ej, bør det altid være et frirum, hvor man kan være sig selv. Rummeligheden må være det fornemme visitkort, vi stolt proklamerer med ordene: “I missionshuset er der ingen vindere eller tabere.”" (s. 23)

I bogen Jeg er - I er. Mennesker, miljøer og mission skriver Michael Herbst således:

"Vi går ud fra, at det, vi kan lide, og den måde, vi lever på, er det normale; at det er det, kristendommen handler om. Vi er som fisk i vandet. Og vores miljø er vandet. Vi tror, at vi er åbne, og inviterer alle; vi tror, at der er plads til alle mennesker i vores fællesskab. De kan bare komme. Men den skjulte logik er, at de skal komme og tilpasse sig vores måde at leve på." (s. 69)

  • Hvad er din umiddelbare reaktion på disse to citater?
  • Hvordan forholder de sig til din erfaring af det kristne fællesskab?

Anvendelse

Målsætningen, som I har arbejdet med i dette oplæg, lyder som nævnt således: “Vi vil skabe mangfoldige mødeformer, fordi IMU er for alle slags unge”.

Det kan lyde meget flot og idealistisk, men målet er, at det faktisk bliver til virkelighed! Måske har I allerede gode erfaringer med at tænke mangfoldighed som en central del af jeres fællesskab, så endnu flere unge kan føle sig som en del af det? Måske kan der gøres endnu mere?

Derfor skal I nu bruge resten af tiden på at arbejde med de to følgende spørgsmål. Skriv jeres tanker og ideer ned, og snak også om, hvem, der skal rykkes i, og hvad der skal gøres, for at de kan blive til virkelighed.

  • Hvad kan og skal der konkret gøres anderledes, så jeres eksisterende fællesskab bliver mere rummeligt og mangfoldigt?
  • Hvilke nye tiltag eller mødeformer kan I finde på, som det reelt er muligt for jer at udføre lokalt?

Det er værd at overveje undervejs i jeres samtale og idégenerering, hvad der egentlig skal til, for at IMU stadigvæk kan kaldes for IMU, og hvad der skal til, for at det i hvert fald ikke er IMU.

Videre studie

Andre inputs27. juli 2022

På Ungcamp på Fårevejle Bibelcamping kan de unge tale frit om deres tro[mere]

25. juli 2022

En ny rapport giver en indsigt i, hvad der fylder i unge kristnes liv....

31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]