Del:

Kristus-karakter II (Efeserbrevet)

af Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er sjette oplæg af syv i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 5,21-6,9 og kommer til at reflektere over, hvilket liv Gud har for hver enkelt at leve i, og hvordan han ønsker at forme vores karakter.

Tekst: Ef 5,21-6,9
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Der findes to dele under denne overskrift, og meningen er, at man vælger en af de to oplæg (5 eller 6), som man finder interessant og relevant. Man er selvfølgelig også velkommen til at gennemgå begge oplæg.


Som kristen er der et “før” og et “efter”. Der er et liv, der skal leves, og som kristne ønsker vi at leve efter Guds vilje, fordi det er det bedste for os. Dette og forrige oplæg handler begge om, hvordan vi skal leve vores liv. Det kan godt være udfordrende at læse om, for synden er stadig virksom i vores liv, og det betyder, at der er noget i hver enkelt, som ikke vil adlyde Gud, men som hellere vil gå sin egen vej. Vi har derfor brug for at blive opdraget og vejledt af Guds ord.

Del med hinanden, hvad der er det bedste og det værste ved dine forældre?

Bøn

“For vi er lemmer på hans legeme.” (Ef 5,30)

Bed Jesus om at lære jer at leve et liv efter hans vilje, og at han vil give jer Kristus-karakter.

Vær til slut stille sammen i bøn og afslut med et fælles Fadervor.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Der kan være mange ting, som hindrer os i at leve efter Guds vilje, og i dette afsnit bliver Paulus meget konkret i sin tale om, hvordan vi skal leve sammen. Dette handler om familie og ægteskab, men hvis du endnu ikke er gift, så tænk over dine relationer til det modsatte køn generelt. Paulus taler ikke de ene eller det andet køn ned, men ophøjer forskellene, og lader os se de gode ting ved dem.

Læs Ef 5,21-6,9 sammen.

Del 1: Den kristne husorden (Ef 5,21-6,4)

Her kommer Paulus igen med ret konkrete anvisninger til, hvordan vi i vores familiemæssige- og medmenneskelige relationer skal handle på en god måde. Der er et kald til mænd (Ef 5,25-33) og kvinder (Ef 5,22-24), børn (Ef 6,1-4) og slaver (Ef 6,5-9). Vi kan spørge os selv, hvor relevant formaningen til slaverne er for os i dag, men der er nogle medmenneskelige principper i det, som vi alle skal tage til os, hvilket vi skal se på i del 2.

Overskriften og formaningen til alle persongrupperne er vers 21: ”I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus.”

Det, at vi skal underordne os hinanden, udspringer af livet med Kristus som herre. Hvad vil det sige at underordne sig hinanden?

Forholdet mellem mand og kvinde sammenlignes med kirken og Kristus. Og de skal leve i underordning og hengivenhed. Der sigtes til, at et liv på denne måde har en pris for både manden og kvinden.

 • Hvordan vil du beskrive forholdet mellem kirken og Kristus (Ef 5,22-33)? Sammenhold jeres svar på forholdet mellem mand og kvinde.
 • Hvordan ser det i praksis ud, at kvinderne skal underordne sig mændene?
 • Hvordan er det et særligt kald til manden, at han skal elske sin hustru? Og hvordan ser det ud?

Vi er alle børn af vores forældre. Gud kender teenagernes suk over deres forældre, han kender forældrenes desperate forsøg på at forme deres unge mennesker, og han ved at relationen mellem børn og deres forældre kan være anspændt og konfliktfyldt til tider.

 • Hvad kan du gøre for at ære og respektere dine forældre?
 • Hvordan kan du hjælpe dine forældre til at blive bedre forældre, der tager bedre beslutninger?

Gud lover os, at hvis vi lever efter hans vilje, får vi et bedre liv. Grunden til, at vi oplever brudte og konfliktramte relationer, er, at mennesket i sig selv ikke lever efter Guds vilje. Vi er Guds børn af Guds nåde, og den identitet kalder os til at leve efter hans vilje.

Del 2: Arbejd, Arbejd (Ef 6,5-9)

Paulus taler til slaverne om, hvordan de skal indordne sig under en struktur. Man kan undre sig over, hvorfor Paulus ikke tager afstand til slaveriet, men for Paulus er det vigtige friheden i Kristus. Det er det afgørende og helt centrale. Men selvom slaveriet i vores del af verden er ophørt, tales der om arbejdsmoral og underordning under systemet, som vi stadigvæk må lade os udfordre af.

 • Hvem er dine “jordiske herrer”?
 • Hvornår skal man underordne sig sine jordiske herrer? Og hvornår skal man sige fra?
 • Hvordan er din arbejdsmoral i kirkeligt arbejde og i dit job eller i dine studier?Hvordan stemmer det overens med Ef 6,7?
 • Hvordan kan du gøre gode ting på din arbejdsplads eller i din klasse?

Anvendelse

Lad os zoome lidt ud.

 • Hvordan ændrer din Kristus-karakter dine relationer?
 • Hvilken opmuntring eller kærligt ord vil du fortælle dine forældre næste gang, du ser dem?

Nogle af jer vil allerede nu kunne forudse udfordringerne i at leve på denne måde. Vi skal på den ene side lade os udfordre af de konkrete anvisninger til at leve sammen, men samtidig huske at Jesus er kommet for at frelse og forvandle, og det udspringer alt sammen af troen på ham og af kraften ved Helligånden.

Videre studie

Andre inputs23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

9. september 2021

Rastløshed har drevet Miriam Thun Madsen til både Irak og Nordjylland og langt...[mere]

12. august 2021

IMU's lokale fællesskaber kan endelig vende tilbage til normale mødeformer[mere]

28. juni 2021

Corona-restriktioner har gjort det umuligt at gennemføre Hjallerup Ung som en...[mere]

newcomic