Del:

Kristus-karakter I (Efeserbrevet)

af Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er femte oplæg af syv i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 4,17-5,20 og kommer til at reflektere over, hvilket liv Gud har for hver enkelt at leve i, og hvordan han ønsker at forme vores karakter.

Tekst: Ef 4,17-5,20
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Der findes to dele under denne overskrift, og meningen er, at man vælger en af de to oplæg (5 eller 6), som man finder interessant og relevant. Man er selvfølgelig også velkommen til at gennemgå begge oplæg.


Som kristen er der et “før” og et “efter”. Der er et liv, der skal leves, og som kristne ønsker vi at leve efter Guds vilje, fordi det er det bedste for os. Dette og næste oplæg handler begge om, hvordan vi skal leve vores liv.

Det kan godt være udfordrende at læse om, for synden er stadig virksom i vores liv, og det betyder, at der er noget i hver enkelt, som ikke vil adlyde Gud, men som hellere vil gå sin egen vej. Vi har derfor brug for at blive opdraget og vejledt af Guds ord.

Del en situation, hvor du er blevet irettesat, og beskriv hvilken fornemmelse, det gav dig.

Bøn

“Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag.” (Ef 4,30)

Bed Jesus om at lære jer at leve et liv efter hans vilje, og at han vil give jer Kristus-karakter.

Vær til slut stille sammen i bøn og afslut med et fælles Fadervor.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Dagens tekst omhandler det, man i kristne kredse beskriver ”helliggørelsen”, hvilket er et ord, som er lidt svært at gribe om. Det betyder grundlæggende at leve efter Guds vilje. Dette liv efter Guds vilje udspringer af troen og den frihed, Jesus giver os. Det er udfordrende vers, og flere steder må man spørge sig selv, hvad Paulus mon tænker på? Vi skal ikke slutte med den tanke, men høre de udfordrende ord og reflektere over, hvad ville der ske, hvis hver enkelt begyndte at leve det nye liv, Paulus taler om.

Læs Ef 4,17-5,20 sammen.

Del 1: Forvandlet og fornyet (Ef 4,17-32)

Paulus taler om vores liv som forvandlet og fornyet igennem Kristus, men hvad indebærer dette nye liv? Det kan næsten virke som om, at Paulus har taget sortseerbriller på og fortæller om alt det, de ikke må gøre i det nye liv i Kristus.

  • Hvad kendetegner hedningerne og det gamle menneske?
  • Hvad vil det sige at iføre sig det nye menneske (Ef 4,23-24)?
  • Kom med eksempler på, hvad disse påbud kunne omhandle i din hverdag. Hvilke af dem, synes du er mest udfordrende (Ef 4,25-32)?
  • Hvordan stemmer alle disse påbud overens med det liv i frihed, Jesus giver?

Se evt. videoen The image of God af the Bible Project. Den beskriver det, at vi er skabt i Guds billede, og hvordan Jesus genopretter og forvandler menneskers liv til deres oprindelige formål.

Del 2: Lysets børn (Ef 5,1-20)

Guds børn vandrer i kærlighed og ligner Gud. Vi skal ligne Gud også på hans hellighed, hvilket dette afsnit beskriver, men det kan være svært. Brug et kort øjeblik på hver især at tænke på noget, som du holder skjult, og som du helst ikke ville, at andre vidste. Paulus siger, at vi skal tage afstand fra mørkets gerninger og ikke engang snakke om dem, fordi de hindrer os i at leve, som Guds børn efter hans vilje.

  • Når du tænker på Bibelens anvisninger generelt for en kristen livsførelse, hvilke ”regler”, synes du, ikke giver mening eller er udfordrende at efterleve?
  • Hvilken følelse sidder du med, når Paulus skriver: ”men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset.” (Ef 5,13)?
  • Hvordan ser du frugterne godhed, retfærdighed og sandhed udfolde sig i dit liv (Ef 5,9)?
  • Hvad hjælper det, at lade sig fylde af Ånden? (Gal 5,16-26)

Jesus betalte en høj pris, for at vi kan stå hellige foran Gud og have fællesskab med ham. Han kalder os til at leve et nyt liv efter Guds vilje. Man kan vælge at anskue alt dette negativt som begrænsninger i mit liv (Jeg må ikke drikke mig fuld, ingen sex før ægteskabet osv.), eller man kan anskue det positivt og prøve at forstå Guds vilje, fordi det er de bedste rammer for min livsudfoldelse. Vi skal se mod Jesus og lade os forme af ham. Vi skal stræbe efter at få Kristus-karakter.

Anvendelse

Man kan snakke og diskutere, hvad der er Guds vilje, men det interessante bliver, hvordan og hvad det ændrer i dit liv.

  • Hvad hindrer/motiverer dig til at følge Guds vilje?
  • Hvordan kan du få en stærkere Kristus-karakter?

Videre studie

Andre inputs23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

9. september 2021

Rastløshed har drevet Miriam Thun Madsen til både Irak og Nordjylland og langt...[mere]

12. august 2021

IMU's lokale fællesskaber kan endelig vende tilbage til normale mødeformer[mere]

28. juni 2021

Corona-restriktioner har gjort det umuligt at gennemføre Hjallerup Ung som en...[mere]

newcomic