Del:

Kristus er hovedet (Efeserbrevet)

af Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er andet oplæg af syv i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 1,15-2,10 og kommer til at reflektere over, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for jer.

Tekst: Ef 1,15-2,10
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Hvem er Kristus egentlig, og hvem er han for os? Her er vi inde ved kernen af, hvad den kristne tro drejer sig om, nemlig Jesus. I det afsnit af Efeserbrevet, som I denne gang skal arbejde med, vil dette blive udfoldet, og det kommer til at handle om, hvordan det ændrer vores liv radikalt, at vi kender ham.

Tag en runde: Hver person fortæller, hvad de drømmer om, og hvordan de ser disse drømme blive til virkelighed.

Bøn

“Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham,” (Ef 1,17)

Bed for aftenen, om at I må få visdoms og åbenbarings ånd til at erkende, hvem Kristus er, og hvad han har gjort for jer.

Bed også for jeres IMU, smågruppe eller andet fællesskab, som I er en del af.

Afslut samlingen med at bede for hinanden om Guds velsignelse og Helligåndens vejledning.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Begynd med at læse Ef 1,15-2,10 sammen.

 • Hvilket vers eller ord taler særligt til jer?

Her er Paulus inde ved kernestoffet og taler om det, Jesus har gjort for os. Det er ikke bare en fjern fortidshandling, men det er virkeligt og forvandlende for os i dag, så vi kan leve et liv i håb.

Del 1: Magten (Ef 1,15-21)

Der er meget og mange, som har magt i vores liv, men her taler Paulus om en anden magt hos os (Ef 1,19).

 • Hvor ser du ting eller mennesker har indflydelse og påvirkning på dit liv?
 • Hvordan ser du Guds magt i verden og i dit liv?
 • Hvordan udfordres dit gudsbillede, når du ikke erfarer Guds magt?

Paulus kommer med et vildt statement, ved at koble vers 19 sammen med de efterfølgende vers. Den magt, der er hos os, er den samme magt, som virkede i Kristus. Den kraft, som kunne gøre et dødt menneske levende, virker i mig.

Tal om hvilken magt Jesus havde, da han hang på korset og efter opstandelsen.

Del 2: Legemet (Ef 1,22-23)

Hvem er Jesus? Han er hovedet for kirken, og vi er hans lemmer. Det er ikke omvendt! Jesus ønsker ikke, vi opbygger menigheder, hvor vi sætter os selv i centrum. Han er centrum og hovedet, og vi må udfylde den plads, vi har på det legeme (læs eventuelt vers 23 på hverdagsdansk).

 • Hvilken funktion har et hoved på en krop?
 • Hvordan kan Jesus være “hovedet” i et fællesskab eller i en menighed?

Jesus er ikke midlet til, at vi kan opnå vore egne mål. Jesus er både målet og midlet.

Tal om, hvordan Jesus er del af de drømme, I snakkede om i indledningen.

Del 3: Nåde (Ef 2,1-10)

Der er et før og et efter i et menneskes liv. At kende Jesus er et livsforvandlende skillepunkt, der ændrer hele vores eksistensgrundlag på jorden og i evigheden. Derfor er det vigtigste, du kan tage stilling til i dit liv dette spørgsmål: Er Jesus din Herre og frelser?

 • Hvad er virkeligheden for et menneske uden Jesus (Ef 2,1b-3)?
 • Hvad er virkeligheden for et menneske, efter Jesus bliver en del af det menneskes liv (Ef 2,4-10)?
 • Hvorfor er nåden en nødvendighed ud fra dette afsnit?
 • Hvad vil det sige at blive gjort levende med Kristus?

Anvendelse

I Efeserbrevet bruges billedet med Jesus som hovedet for legemet. På samme måde er vi afhængige af Jesus. Men et hoved uden en krop er heller ikke godt, derfor udfylder vi en plads på legemet, og den er vigtig i Guds riges arbejde. Læs eventuelt 1 Kor 12,12-26.

 • Hvilken plads på Guds legeme oplever du at have? Hvad tænker de andre i gruppen om, hvilken tjeneste Gud har lagt for dig?
 • Hvordan kan dit fællesskab blive bedre til at opbygge og hjælpe hver enkelt til at udfylde deres plads på legemet?
 • Hvordan oplever I dynamikken imellem, at det ikke skyldes gerningerne (Ef 2,9), og der på den anden side er nogle gerninger, vi er bestemt til at vandre i (Ef 2,10)?

Vi kan have drømme og forventninger på vegne af vores fællesskab, menighed og egen tjeneste, men vi vil opleve, at vi langt fra er perfekte. Måske har du set store ting ske? Halleluja for det! Men måske oplever du din egen utilstrækkelighed, og til dig vil jeg sige med Paulus: når jeg er magtesløs, så er jeg stærk (jf. 2 Kor 12,9-10).

Videre studie

Andre inputs22. juni 2020

Alternative arrangementer gjorde det muligt at fejre pinse sammen på trods af...[mere]

18. juni 2020

Efter flere måneders nedlukning er IMU-afdelingerne rundt om i landet begyndt...[mere]

11. juni 2020

Selvom Emma Dyhr Pedersen ikke ved, hvad hun skal i fremtiden, er hun sikker...

19. maj 2020

I år kan du følge med på Facebook, Youtube og fra indremission.dk, når Indre...[mere]

newcomic