Del:

Kristen i praksis

af Simon Hauge Lindbjerg
9. juni 2017

Nogle gange er det fedt med konkrete udfordringer til at leve som kristen i praksis. Det er Jakobs Brev fyldt af, så gå med på opdagelse.

Det at leve som kristen handler ikke kun om nogle bestemte holdninger. Det er et liv, der skal leves med alle de overvejelse og spørgsmål, der dukker op i den forbindelse. Det er ikke alle ting, som Bibelen har klare svar og retningslinjer for, men i Jakobs Brev får vi nogle meget klare og udfordrende guidelines til livet som kristen.

Jakob kredser i sit brev særligt om tre områder. Han taler om, at vi som kristne skal leve et omsorgsfuldt liv, han taler om, at vi skal kontrollere vores tunge og så udfordrer han os til at leve et helligt liv, hvor der også er nogle ting, vi siger nej til.

De tre tematikker er blevet til tre smågruppeoplæg, der dukker ned i udvalgte stykker i Jakobs Brev. Oplæggene kan bruges som et samlet forløb, eller de kan bruges enkeltvis.

Alle tre oplæg er udarbejdet af Simon Hauge, der er udviklings- og undervisningskonsulent i IMU, og de vil blive lagt op i løbet af maj og juni 2017.

  1. Elsk andre mennesker som dig selv
  2. Tal ordentligt!
  3. Bagtalelse, praleri og rigdom31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]

10. februar 2022

Man skal kunne stå inde for, hvad man gør. Derfor er det vigtigt at få snakket...[mere]

11. januar 2022

Den stort anlagte ECHO-konference udsættes i et halvt år og afvikles i stedet...[mere]

newcomic