Del:

IMU ønsker at blive Tændt & Sendt

af Simon Hauge Lindbjerg
3. februar 2017

IMU har en drøm om at se unge blive tændt af Gud og sendt i kærlighed i løbet af de kommende år.

Man kan nogle gange høre, at IMU er et sted, hvor vi er rigtig gode til at lytte og tale, men hvor det ikke bliver til mere end det. Der kommer ikke liv og handlinger bag de mange ord. Jeg er sikker på, at det er meget et forsimplet billede af IMU, men det ændrer ikke på, at vi kan have brug for at lade os udfordre på dette punkt. 

Derfor har vi valgt at sætte fokus på to af IMU's kerneværdier, der netop handler om noget af dette, nemlig: Vi vil leve i bøn og kærlighed. Det er blevet til et årsfokus for IMU, der har fået navnet: Tændt af Gud - Sendt i kærlighed. Vi ønsker at se på, hvordan livet leves i en spænding mellem Gud og mennesker omkring mig. Det er netop denne spænding, vi ser i det dobbelte kærligheds bud: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind… Du skal elske din næste som dig selv” (Matt 22, 37-39)

Vi må blive tændt af Gud

Bønnen er en af de steder, hvor vi bliver sat i forbindelse med Gud, og hvor han får lov til at tænde noget nyt i os. Billedet med lys og ild bliver brugt flere steder i Bibelen til at beskrive, hvad Gud gør i menneskers liv. Gud er kilden, som ved sin ånd kan tænde nyt liv i os.

Det ser vi flere steder i Bibelen. Helligånden kommer netop til syne som ildtunger på pinsedagen (ApG 2). Når Jesus taler til sine disciple i Bjergprædikenen omtaler ham dem som lys og salt. (Matt 5) I Bjergprædikenen understreger Jesus også, at vores lys skal skinne for mennesker og ikke sættes under en skæppe.

Vi sendes i kærlighed

Billedet med at være tændt af Gud hænger derfor nøje sammen med det at være sendt i kærlighed. Jeg er som discipel sendt ud til mennesker omkring mig. I sin sidste bøn for disciplene siger Jesus: ”Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden” (Joh 17,18)

Det er ikke tilfældigt, at jeg er, hvor jeg er. Jeg skal ikke bare dræbe tiden, indtil Jesus kommer igen. Jeg er sendt i kærlighed til de mennesker, jeg er i blandt. Med dette fokus på sendelsen i kærlighed, må vi altid huske, at kærligheden har en kilde. ”Vi elsker, fordi han elskede først” (1 Joh 4,19) Jeg er sendt i kærlighed, fordi ham, der sender, er kærlighed.

Vi lever altså i bøn og kærlighed, når vi bliver tændt af Gud og lever i vores sendelse som himmellys i verden (Fil 2,16). 23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

9. september 2021

Rastløshed har drevet Miriam Thun Madsen til både Irak og Nordjylland og langt...[mere]

12. august 2021

IMU's lokale fællesskaber kan endelig vende tilbage til normale mødeformer[mere]

28. juni 2021

Corona-restriktioner har gjort det umuligt at gennemføre Hjallerup Ung som en...[mere]

newcomic