Del:

Hyrden (Jesus-billeder)

af Ukendt
17. april 2020

Dette oplæg er en del af serien “Jesus-billeder”. Alle oplæg tager fat i mindst to tekster, én fra Det Gamle Testamente og én fra Det Nye Testamente. Dette gøres for at give det mest nuancerede billede. Som overskriften antyder, handler dette oplæg om Jesus som hyrde.

Emne: Jesus som vores hyrde
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 10-30+

Indledning

Der er mange stemmer i den verden, vi lever i. Mange vil påvirke os til at gå i en bestemt retning i livet. Nogle stemmer vejleder, mens andre vildleder os. Bibelen omtaler Jesu tilhængere som får, der har brug for en hyrde til at lede dem. Jesus kalder sig selv “den gode hyrde”, og derved siger han, at han er den eneste sande stemme, som vi skal lade os lede af. Det dykker vi mere ned i gennem dette oplæg.

Tag en runde: Hvad er din sjoveste oplevelse, hvor der var et eller flere dyr til stede?

Bøn

“Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.” (Joh 10,11)

Tal kort om, hvad det siger om Jesus som hyrde. Brug derefter tid på at tilbede og takke Gud.

Brug evt. lovsange i tilbedelsen:

 • Gud er min hyrde (SOS 63)
 • Jeg kan hvile ud hos Jesus (FS 78)

Slut samlingen af med at bede for hinanden. Bed om, at I må lytte til Jesus og lade ham være hyrde for jer i jeres liv.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Hyrdebilleder er et af mest kendte billeder på Gud i Bibelen. Helt tilbage i 4 Mos 27,17 hører vi, hvordan Moses beder Gud om, at menigheden ikke må blive som får uden hyrde, når Moses dør. I Sl 23 beskriver David sit forhold til Gud ved at bruge hyrdebilledet. Det er Gud, der leder ham, og derfor frygter han ikke noget ondt.

Den bøn Moses bad i 4. Mosebog bliver umiddelbart kun delvist hørt. I hvert fald kan vi ved at læse igennem GT se, at Israel både havde gode og dårlige hyrder/ledere. På et tidspunkt er situationen så slem, at Gud selv begynder at tale med Israels ledere. Han anklager dem for at være dårlige hyrder.

Læs Ez 34,1-16 + 23-24 sammen.

 • Hvad er hyrdernes opgave?
 • Hvad er det, Gud kritiserer hyrderne for?
 • Hvad er konsekvenserne af hyrdernes manglende ansvar?
 • Hvordan ønsker Gud at vogte sine får?

I NT bruges hyrdebilledet flere gange. Vi møder det særligt i Johannesevangeliet. I kapitel 10 kalder Jesus sig selv for den gode hyrde. På den måde stiller han sig ind som svaret på det løfte, som Gud gav gennem Ezekiel. Han er den gode hyrde, der skal vogte fårene. I denne tekst forklarer Jesus også, hvad det betyder, at han er den gode hyrde.

Læg mærke til, at Jesus bruger to forskellige billeder i teksten. Han taler både om sig selv som hyrden og som døren ind til fårefolden. Rent praktisk var en fårefold lavet af en indhegning af grene, og der var så et hul i indhegningen, så fårene kunne komme ind og ud. Om natten lagde hyrden sig så ned og dækkede dette hul, så han på den måde var ”døren” ind til fårene.

Læs Joh 10,1-16 + 26-28 sammen.

 • Hvad er forskellen mellem
  • Den fremmede og Jesus?
  • Tyven og Jesus?
  • Daglejeren og Jesus?
 • Hvad vil det sige at have i overflod (v. 10)?
 • Hvem er de fjender, som hyrden kæmper imod?
 • Hvad er fårenes forhold til både de fremmede og Jesus?

Anvendelse

Bibelen taler altså ofte om Gud og Jesus som hyrde. Det er ikke bare noget, han skal blive engang, men det er også et billede vi kan bruge om ham lige nu i vores liv. Han er vores hyrde. Vi må derfor stoppe op for, hvad det helt konkret betyder ind i vores liv og hverdag.Én af de ting, som Jesus siger, kendetegner fårene, er, at de hører hans røst og følger ham.

 • Hvordan kan I konkret i jeres hverdag høre Jesu røst?
 • Hvordan kan I konkret følge Jesus i hverdagen?
 • Hvordan kan vi kende forskel på Jesu stemme og de fremmedes stemme?

Videre studie

Andre inputs23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

9. september 2021

Rastløshed har drevet Miriam Thun Madsen til både Irak og Nordjylland og langt...[mere]

12. august 2021

IMU's lokale fællesskaber kan endelig vende tilbage til normale mødeformer[mere]

28. juni 2021

Corona-restriktioner har gjort det umuligt at gennemføre Hjallerup Ung som en...[mere]

newcomic