Del:

Hemmeligheden (Efeserbrevet)

af Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er første oplæg af seks i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 1,1-14 og kommer til at reflektere over Guds frelsesplan, og hvordan I hver især er en del af den.

Tekst: Ef 1,1-14
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Gud er almægtig og evig. Han har lagt en plan for, hvordan mennesker skal frelses fra synd og fortabelse, og nøglen er Jesus Kristus. For mange kan troen på dette virke helt absurd og tåbeligt. Det er på en måde et mysterium eller en hemmelighed, som kun dem, der får givet troen, kan gribe.

Del med hinanden, om I selv mener, at I er gode til at holde på en hemmelighed. Har nogle af jer prøvet at en hemmelighed er sluppet ud?

Bøn

“Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse.” (Ef 1,3)

Lad verset slå tonen an for jeres bøn. Bed for aftenen og brug tid i stilhed på at sige Gud tak, for det han har gjort for dig og for det, han har givet dig. Gud er sandhed og han har i sit ord vist os hvem han er.

Bed sammen og sig Gud tak for den han er.

Afslut samlingen med at bede for hinanden om Guds velsignelse og Helligåndens vejledning.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Begynd med at læse Ef 1,1-14 sammen.

 • Hvad hæfter I jer særligt ved?
 • Hvilke aktører bliver vi introduceret til i Ef 1,3-14?

Paulus virker til at freestyle en del i det første afsnit, men selvom det kan virke sådan, beskriver han treenigheden i tre dele, som vi nu vil dykke ned i.

Del 1: Faderen (Ef 1,3-6)

Her beskrives nogle fortidige aspekter af Faderens handling. Han er den, som allerede har velsignet os, og før Stillehavet, Mount Everest, Fyn og hele menneskeligheden var til, havde Gud en plan. Planen skulle have omdrejningspunkt i Kristus, og igennem ham skulle vi få lov at blive børn af Gud.

 • Prøv at beskrive med dine egne ord, hvad Guds velsignelse er.
 • Hvordan beskrives “de udvalgte” i vers 4? Og hvad betyder det at leve sådan?
 • Vil denne beskrivelse stemme overens med beskrivelsen af din egen situation?
 • Hvad vil det sige at have “barnekår”?

Planen var, at vi skulle stå hellige og uden fejl foran Gud, men vi er begrænsede, brudte og laver fejl, hvilket gør os dybt afhængige af den del af planen, som omhandler Jesus.

Del 2: Sønnen (Ef 1,7-13a)

Kristus beskrives her som nøglen til den plan, Gud har for mennesker. Det, som før var en hemmelighed, er blevet gjort kendt (Ef 3,3-5): Gud vil frelse mennesker og give dem del i arven.

 • Hvad har vi fået givet i Kristus? (Ef 1,7)
 • Hvorfor tror du Guds vilje beskrives som en hemmelighed?

Find i hele stykket (Ef 1,3-14) udsagnene “i Kristus” og tal om, hvad disse enkelte steder betyder. Hvad vil det sige at være “i Kristus”?

Del 3: Helligånden (Ef 1,13b-14)

Hvis du tror på Gud, har du fået Helligånden. Vi møder tre lidt kryptiske ord i beskrivelsen af Helligånden:

 • Beseglet er et udtryk for, at man bærer et mærke eller et tegn, men i ordet ligger også en betydning af, at Helligånden er afslutningen på en aftale eller et løfte.
 • Forjættelse betyder løfte eller bebudelse om noget fremtidigt. Løftet om Helligånden finder vi bl.a. i Det Gamle Testamente i Joel 3,1-2.
 • Pant: Når du køber en Cola på dåse, betaler du 1 kr. i pant. Denne 1 kr. får du tilbage, når du leverer dåsen tilbage i automaten. Pantet bliver din garanti, for at få det tilbage, som egentlig tilhører dig. Her er Helligånden den garanti, mennesket får på arven, indtil alt genoprettes på den nye jord.

Tal om Helligåndens funktion, og hvordan I oplever den.

Anvendelse

Paulus har trukket os igennem treenigheden, og som I nok har lagt mærke til, er det ikke tre adskilte sider af Gud, men de er alle tre sammenvævede dele af Guds væsen. Tal om de sider af Gud, som du lettere kan relatere til end andre. 

 • Hvornår er man i Kristus? Og hvad vil det sige at være i Kristus?
 • Hvad gør det ved dine perspektiver på dig selv og dine handlinger, fællesskab, kirke, familie, flygtninge, venner osv.?
 • Hvordan vil du gøre Kristus-hemmeligheden kendt for andre?

Videre studie

Andre inputs27. juli 2022

På Ungcamp på Fårevejle Bibelcamping kan de unge tale frit om deres tro[mere]

25. juli 2022

En ny rapport giver en indsigt i, hvad der fylder i unge kristnes liv....

31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]