Del:

Gud har en plan

af Ole Noermark Larsen
24. juni 2020

Men den er ikke, som de fleste forestiller sig

Er du i tvivl om, hvor du skal bo, hvilken uddannelse du skal tage, og hvem du skal giftes med, så er det oplagt at søge råd hos Gud. Men hvis du tror, at han på forhånd har besluttet, at du skal bo i Holstebro, arbejde som tømrer og giftes med Sofie, så kan du godt tro om igen. Det mener Lars Malmgaard Jensen. Han er forfatter til bogen »Hvad vil du med mit liv, Gud?«, som Forlagsgruppen Lohse udgav tidligere på året. Til daglig er Lars ved at færdiggøre sine teologistudier på Dansk Bibel-Institut i København, og i forbindelse med sin bog har han gået Bibelen efter i sømmene for at finde ud af, hvad den siger om Guds plan. »Jeg er selv 24 år og står midt i orkanens øje i forhold til de her spørgsmål. Mit studievalg var let, for jeg har altid haft lyst til at læse teologi, men i forhold til fremtiden er jeg ikke afklaret,« fortæller Lars, som efter sommerferien begynder som prædikant i Luthersk Mission.

Gud er ikke ligeglad

»Som jeg forstår Bibelen, har Gud ikke en detaljeret plan for mit liv. Men han har en overordnet plan, og han har givet mig en ramme, inden for hvilken jeg kan træffe beslutninger. Guds overordnede plan er, at jeg skal være hans barn, at jeg skal leve et helligt liv, og at jeg skal frelses. Jeg kunne altså godt have valgt en anden uddannelse eller giftet mig med en anden, uden at jeg var røget ud af Guds plan,« siger han. »Det er meget sjældent, at Gud udstikker den perfekte vej mod målet for de personer, vi læser om i Bibelen. Han er snarere som en forælder, der giver sit barn et kærligt skub ud i livet. Han kan godt gribe ind og ændre kursen, men i udgangspunktet må vi selv gå.« At Gud giver spillerum betyder ikke, at han ikke interesserer sig for det, der fylder hos den enkelte her og nu. »Han vil rigtig gerne involveres og tages med på råd. Og der er masser af god vejledning at hente hos ham. Både gennem bønnen, ved at læse i Bibelen og ved at søge råd hos en medvandrer eller en anden erfaren kristen,« siger Lars.

Tre aspekter              

I sin bog opererer Lars med tre aspekter af Guds vilje. Det første aspekt er grundlaget for de to andre. »Gud har en suveræn vilje. Han har styr på verden, og han har styr på mit liv. Derfor er det trygt at følge Guds plan,« siger Lars. Det andet aspekt er, at Gud har en etisk vilje, som bl.a. kommer til udtryk i de 10 bud. Den handler om, hvordan man skal leve i forhold til Gud og sine medmennesker. Endelig har Gud en vejledende vilje, som handler om, hvordan han ønsker at bruge det enkelte menneske i sin tjeneste. »Jeg tror, de fleste af os er mere interesserede i Guds vejledende vilje end i hans etiske vilje. Vi vil hellere have en genvej til lykken og det gode liv end indsigt i, hvordan vi skal leve i forhold til ham og vores næste. Det kan jeg godt genkende fra mig selv,« erkender han. »I Salme 86, vers 11, skriver David: 'Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed.' Længe var jeg mest optaget af versets første del, men efterhånden er det gået op for mig, at sidste del er årsagen til, at jeg overhovedet har brug for at kende Guds vej. Det handler ikke om, at jeg skal finde lykken, men om at jeg skal vandre i hans sandhed, til Guds ære og til gavn for min næste. Og det tager faktisk noget af præstationspresset fra mine skuldre, for så står og falder Guds plan jo ikke med, om jeg for eksempel kommer ind på en bestemt uddannelse,« siger Lars.

Fokus på Guds etiske vilje

»Jeg vil vove den påstand, at hvis vi er interesseret i Guds vejledende vilje, så må vi i langt de fleste tilfælde fokusere på hans etiske vilje. Hvordan vil han, at vi skal leve vores liv?« Det sker, at Gud taler meget tydeligt og rækker et konkret kald til et menneske. Men i de fleste tilfælde vejleder han på en anden måde, siger Lars og henviser til Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 9-10, hvor Paulus skriver: »Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det.« »Gud vil, at vi skal kende hans vilje, både den suveræne, den etiske og den vejledende, og det kendskab vil han give os gennem visdom og åndelig indsigt. I nogle tilfælde siger han direkte i Bibelen, hvad vi skal gøre. Andre gange står det der ikke direkte, men ud fra det, vi ellers kan læse i Bibelen, kan vi godt regne ud, hvad der vil være godt at gøre i situationen,« siger Lars. »Hvis min studiekammerat er ked af det, behøver jeg ikke at vente på Guds kald til at gå hen til vedkommende. Jeg kan hurtigt skønne, at det vil være rigtigt at gøre, fordi jeg ved, at jeg skal tage mig af min næste. Om det så var Guds plan eller min plan, at jeg endte med at gå hen til vedkommende, er ikke nemt at svare på, men det var i hvert fald i overensstemmelse med Guds vilje,« siger Lars. »På den måde får jeg bedre og bedre forudsætninger for at træffe de rigtige valg og beslutninger, jo bedre jeg kender min bibel, og jo mere jeg søger Guds vejledning i bøn og samtaler med andre.«31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det...[mere]

10. februar 2022

Man skal kunne stå inde for, hvad man gør. Derfor er det vigtigt at få snakket...[mere]

11. januar 2022

Den stort anlagte ECHO-konference udsættes i et halvt år og afvikles i stedet...[mere]

newcomic