Del:

Gud er tre (Treenigheden)

af Andreas Engedal Bøge
21. december 2018

Dette oplæg er anden del af to i serien “Treenigheden”, som fokuserer på, hvad det vil sige, at Gud er treenig. I denne del vil I komme til at tale om, hvad forskellen er på de tre personer i treenigheden. Oplægget indeholder en del opslag i både GT og NT.

Emne: Treenigheden
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

I første oplæg blev det slået fast, at Gud er treenig, og at der er bibelsk belæg for, at det er sådan, det hænger sammen. Altså, at han på en gang er tre personer, men samtidig også er én. Men hvad er så egentligt forskellen på de tre personer? Kan de det samme, og hvordan deler de arbejdsopgaverne imellem sig?

Tag en runde: Hvad tænker du om de forskellige personer i treenigheden – er der forskel på dem?

Bøn

Brug god tid på at takke Gud for, at han er den han er. Tak, fordi vi har Bibelen, så vi kan lære mere om, hvem han er, og hvordan han elsker os. Tak, fordi I nu bare helt selv uden nogen præst eller anden mellemmand kan få lov til at læse hans ord og komme helt tæt på ham. Bed evt. højt til den i treenigheden, som du oftest ikke beder til.

Del gerne bede-emner med hinanden og giv tid til stilhed i bønnen.

Tag evt. hinanden i hænderne under bønnen. Det kan give en større følelse af det fællesskab, vi har i bønnen.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Gud er både én og tre personer på samme tid. De tre personer har hver deres arbejdsområde, og de udfører forskellige opgaver, som de andre to ikke gør.

Tag et stykke papir og lav en liste over de arbejdsopgaver, som I tænker Gud Fader har. Skriv dernæst hvilke opgaver Jesus har og lav til sidst en liste over Helligåndens opgaver.

  • Kan Gud Fader og Helligånden udføre det arbejde, som Jesus gør?
  • Hvad fylder mest på listerne, og hvorfor tror I, at det er sådan?

Nu har I en liste over de opgaver de tre har, ud fra det I umiddelbart ved. Nu skal I til at undersøge, hvad Bibelen siger. Det bliver selvfølgelig kun en overfladisk gennemgang af de tre.

Jesus

Det er i første omgang nemt at se, hvordan hans arbejdsopgaver adskiller sig fra de andres. Hans opgave bestod først og fremmest i at blive menneske (Matt 1,25) hos en familie i en lille provinsby i Israel. Han skulle vokse op som menneske og undervise og prædike Guds ord (bl.a. Matt 5,1). Han skulle også blive pisket, slået, hånet og dræbt på et kors (Matt 27). Og det med, at Jesus stod op fra de døde igen, kan man heller ikke helt adskille fra Jesus. Det vender vi tilbage til.

Det er også Jesu opgave at dømme alle mennesker, når han kommer til syne igen, og bestemme, hvem der får lov til at komme med på den nye jord, og hvem der ikke gør (Matt 25,31-34). Det er ikke Gud Fader, der gør det, men Jesus.

Man kan også kigge tilbage og finde, at Jesus var det redskab, som Gud Fader brugte til at skabe med (Joh 1,1). Havde skabelsen af jorden været et hul, der skulle graves, så var Jesus den skovl, som Gud Fader brugte til at grave med.

  • Giver de forskellige arbejdsopgaver mening? Var der noget, der overraskede dig?
  • Hvad gør det ved dit billede af Jesus, at han skal dømme alle mennesker?

Gud Fader

Man skal ikke mange sider ind i Bibelen, før man ser, at Gud Fader er ham, der skaber (1 Mos 1,1-3). Skabelse var noget, der engang skete. Men vi ser igennem Bibelen, at skabelse også er noget, der sker hele tiden. Tænk på, hvor fantastisk det er, at en sammensmeltning af to celler i maven på en kvinde kan føre til, at et lille menneske formes og vokser. Det er Gud, der igen og igen skaber (Salme 139,13-15) – det var ham, der skabte dig og mig.

At Gud skaber, betyder også, at det er ham, der opretholder alting. Alt, der har liv, lever kun, fordi Gud vil det, fordi han ikke tager sin livsånde tilbage (Præd 12,7).

Men skabelse er også noget fremtidigt. Når denne jord når sin udløbsdato, så har Gud Fader lovet, at han vil skabe en ny himmel og en ny jord (Es 66,22 + Åb 21,1). Skabelse handler om liv. Derfor er det også Gud Fader, der oprejste Jesus fra de døde (Rom 8,11 + 1 Kor 6,14).

  • Giver de forskellige arbejdsopgaver mening? Var der noget, der overraskede dig?
  • Har du nogensinde takket Gud, fordi han har skabt dig?

Helligånden

Helligåndens opgaver er ekstra tydelige i NT efter evangelierne, men han dukker op flere steder i løbet af hele Bibelen. Man ser fx gennem GT, hvordan Helligånden bliver givet som gave til forskellige mennesker, som skal udføre Guds arbejde. Det kan man blandt andet se, da David bliver salvet til konge, for da “griber Herrens ånd David” (1 Sam 16,13).

Helligånden udruster altså, hvilket man også ser i NT, efter Jesus er stået op fra de døde. Denne gang er Helligåndens udrustning dog ikke begrænset til enkelte mennesker, men er noget, som alle, som tror på Jesus, kan få del i (ApG 2,1-13).

Helligånden er også ham, der er helt nær efter Jesus er opstået (Joh 16,7). Det kan man også se i GT. Eksempelvis er det Helligånden, der svæver over vandene, mens der er mørke og kaos på jorden, inden Gud skaber (1 Mos 1,2). Helligånden er altså nær selv midt i kaos og mørke.

Der er én opgave, som er vigtigere end de andre. Helligånden har nemlig fået til opgave at pege på Jesus. Det handler om tro på Jesus – det er Helligåndens vigtigste opgave – at gøre det muligt for mennesker at tro på Jesus. Overbevise om synd, retfærdighed og dom (Joh 16,8-11). Synd: at vi ikke tror på Gud. Retfærdighed: at Jesus allerede er gået til Faderen, og derfor er det ham vi skal sætte vores lid til, hvis vi vil erklæres uskyldig/rene/retfærdige. Dom: at Jesus allerede har vundet og dømt Satan. Så vi kan allerede nu komme på sejrsholdet. Helligåndens vigtigste opgave er at overbevise os om, at vi har brug for at tro på Jesus (1 Kor 12,3).

  • Giver de forskellige arbejdsopgaver mening? Var der noget, der overraskede dig?
  • Har du nogensinde bedt Helligånden om at hjælpe dig med at tro?

Brug til sidst tid på at snakke om, hvilke ting I på en særlig måde vil tage med fra denne samling. Er der noget, som på en speciel måde har ramt dig? Ny viden om Gud, som du synes er vildt svært eller vildt godt? I kan evt. tage et stykke papir og helt konkret skrive ned, hvad I hver især vil tage med fra i aften og så lægge det i jeres bibel.

Videre studie

Andre inputs23. november 2021

Aars IMU er et vigtigt holdepunkt for IMU’ere i et stort område[mere]

19. november 2021

Event 2021 fik på alle tangenter og blev en hæsblæsende forsmag på den fest,...[mere]

29. oktober 2021

Syv IMU’ere fra Aulum har drøftet deres holdninger til mavebluser, og hvordan...[mere]

23. oktober 2021

De sidste penge til renovering af kollegierne på Børkop Højskole skal samles...

newcomic