Del:

Gud er én (Treenigheden)

af Andreas Engedal Bøge
21. december 2018

Dette oplæg er første del af to i serien “Treenigheden”, som fokuserer på, hvad det vil sige, at Gud er treenig. I denne del vil I komme til at tale om, hvordan det kan give mening, at Gud både er én og tre på samme tid. Oplægget indeholder en del opslag i både GT og NT.

Emne: Treenigheden
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Ordet treenighed findes ikke i Bibelen. Man kan ikke lave en søgning på ordet i Bibelen. Eller det kan man godt, men søgeresultatet vil være 0 hits. Hvorfor står vi så søndag efter søndag med trosbekendelsen: Vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd? Er det bare noget, som nogle smarte teologer har fundet på, eller kan man faktisk finde steder i Bibelen, som fortæller, at Gud både er èn og tre personer?

Tag en runde: Hvad tænker du om, at vi siger, at Gud er treenig – forstår du det?

Bøn

Brug god tid på at takke Gud for, at han er den han er. Tak, fordi vi har Bibelen, så vi kan lære mere om, hvem han er, og hvordan han elsker os. Tak, fordi I nu bare helt selv uden nogen præst eller anden mellemmand kan få lov til at læse hans ord og komme helt tæt på ham. Bed evt. højt til den i treenigheden, som du oftest ikke beder til.

Del gerne bede-emner med hinanden og giv tid til stilhed i bønnen.

Tag evt. hinanden i hænderne under bønnen. Det kan give en større følelse af det fællesskab, vi har i bønnen.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Gud er én person – det ser man igen og igen i Bibelen. Det bliver allertydeligst i “den lille jødiske bibel” (5 Mos 6,4), hvor der står, at Gud Herren er én. Man kan også læse de 10 bud i 2 Mos 20, hvor der står, at man ikke må have “andre guder end mig”. Der er kun én Gud. Men samtidig tales der om treenigheden – altså at Gud er én person samtidig med, at han også er tre personer. Hvor finder man det i Bibelen?

  • Prøv sammen at bladre lidt rundt og se, om I kan finde nogle steder i Bibelen, hvor Gud bliver omtalt som mere end én person. [Lille tip: det er nemmere at finde i NT end i GT]. Skriv stederne ned, hvis I finder nogle.

Læs følgende tekster sammen:

Det er altså tydeligt, at der er flere personer i den ene Gud, når man læser i NT. Men kan man også finde det i GT? Det er jo vigtigt, hvis man vil fastholde, at Gud er den samme i GT og NT.

Læs nu følgende bibelsteder og tal om, hvad disse steder fortæller om Gud.

Man må erkende, at det ikke er helt tydeligt, at Gud skulle være mere end én person i GT. Men samtidig er der noget meget mærkværdigt ved den måde, som Gud omtales på. Det er som om, vi kan skimte, at der er mere end én person i Gud. Guds ånd omtales flere steder i GT, som en person, og det er da lidt specielt, at Gud i Es 6,3 ikke bare er hellig, men han er ”hellig, hellig, hellig” – en tilbedelse som gentages i Åb 4,8.

Den største markør er dog 1 Mos 1,26-27. Gud skaber her mennesket, men han taler nærmest med sig selv og siger: “Lad os skabe” – det er flertal! Men, da han skaber, står der, at han “skabte mennesket i sit billede” – det er ental! Vi har altså her to sammenhængende vers, som siger, at Gud er flertal, og Gud er ental. Det er mærkeligt – hvis det ikke var fordi, vi kendte Jesus og Helligånden fra NT.


Nogle påstår, at det er “majestætisk pluralis”, vi møder i skabelsesberetningen, altså ligesom når Dronning Margrethe omtaler sig selv i flertal og siger: ”Vi takker af hjertet for...”. Finten er bare, at denne sproglige finurlighed ikke findes på hebraisk, så det er mærkeligt, at Gud både omtales i flertal og ental.


  • Synes du, argumenterne holder for, at Gud også i GT er mere end én person?
  • Hvorfor tror I, at det er mere utydeligt i GT end i NT?

Hvordan kan det give mening, at noget er tre og én på samme tid? Det er der mange, der har spekuleret over, og der er gennem tiden blevet brugt mange forskellige billeder som forklaringsmodeller. Her er et lille uddrag:

  • Trekløveret: Det har tre blade, men er en plante. På samme måde er Gud tre personer, men samtidig én person.
  • Ægget: Det har skal, hvide og blomme, men er samtidig ét æg. På samme måde er Gud tre forskellige personer, men samtidig én og samme person.
  • Mennesket: Et menneske kan være både far, søn og ægtemand på en gang, men samtidig er der kun et menneske. På samme måde er Gud også Far, Søn og Helligånd, men samtidig er Han kun én person.

Det er alt sammen fine eksempler på, hvordan noget logisk godt kan være tre og én på samme tid, men i virkeligheden, så er der ingen af billederne, der helt og fuldt fanger, hvordan det med treenighed hænger sammen. Gud er nemlig tre forskellige personer, der tilsammen udgør Gud 100 %, men samtidig er de tre personer også hver for sig 100 % Gud.

Hvordan det hænger sammen, aner vi ikke – og det finder vi nok heller aldrig helt ud af, før alting bliver åbenbaret for os, når Jesus engang kommer til syne igen. Og måske er det godt det samme. Forestil dig, at du kunne regne ud og forstå, hvordan Guds væsen hænger sammen? Hvis du kunne det, så var Gud ikke større, end du kunne have ham inde i dit menneskehoved. Så måske er det meget naturligt, at Gud er mere underfuld og større, end vores små menneskehjerner kan fatte.

  • Hvilket billede fanger bedst, hvad treenigheden er? Kender du selv andre billeder?
  • Hvordan har du det med, at vi ikke kan begribe, hvordan Gud hænger sammen?
  • Hvad betyder det for dig, at Gud ikke bare er én, men er treenig?

Brug til sidst tid på at snakke om, hvilke udfordringer I vil tage med fra denne samling. Hvad har specielt ramt dig, som du oplever, du må tage med videre herfra? Vær gerne helt konkrete i, hvad denne smågruppesamling skal huskes for – nævn det højt og skriv det evt. ned, så du ikke glemmer det igen.

Videre studie

Andre inputs



23. oktober 2021

De sidste penge til renovering af kollegierne på Børkop Højskole skal samles...

21. oktober 2021

Med stort setup og forkyndere fra flere lande sætter IMU alt ind på at skabe en...

7. oktober 2021

100 IMU'ere deltog, da der for første gang blev inviteret til IMUs nye...[mere]

23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

newcomic