Del:

Gift med Gud? (Fællesskab)

af Jakob Medom Jensen*
6. maj 2019

Dette oplæg handler om dit eget fællesskab med Gud, hvad det betyder for dig, og hvordan vi kan holde det ved lige. Oplægget sætter fokus på vores relation til Gud ud fra billedet som brud og gom.

Emne: Fællesskab med Gud
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 18-30+

Indledning

Der er en spænding i vores forhold til Gud. Han er på den ene side en retfærdig dommer, der vil, at vi lever efter hans vilje. På den anden side er han en barmhjertig far, som elsker os utroligt højt.

Bibelen bruger forskellige billeder til at beskrive vores forhold til Gud: Lam og hyrde, barn og far, brud og brudgom. Det sidste billede kan være lidt svært at sætte sig ind i. For hvad er et ægteskab med Gud?

Tag en runde: Hvad synes du er det bedste i dit forhold til Gud?

Bøn

“Jeg længes efter dig, Herre, jeg stoler på dig, min Gud.” (Sl 25,1b-2a)

I relationen med Gud er bønnen helt central. Det er her, vi samtaler med vor Himmelske far. Brug derfor god tid på bøn i løbet af dette oplæg.

Mens I beder, kan I læse én linje af Sl 25,1-7 op ad gangen. Lad salmen være jer til inspiration i bønnen om at møde, holde fast ved og blive vejledt af Gud.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Brylluppet og ægteparret er rammen for lignelsen om de ti brudepiger (Matt 25,1-13) og i Åb 19,7-8 beskrives de kristne som Jesu brud.

Læs disse to tekster sammen.

  • Hvad synes du, de siger om at være "gift" med Gud?

Kommunikation

For at få hverdagen til at hænge sammen har ægteparret mange mindre og praktiske samtaler sammen. Med kommunikation og ærlighed når man langt i et parforhold. Men ligesom brudepigerne i lignelsen skal et ægtepar huske at fylde deres lampe med olie for at den kan blive ved med at brænde. Derfor er det nødvendigt, at give hinanden nok tid til at snakke sammen om problemer og personlige emner.

  • Hvordan kan disse tanker overføres til dit forhold med Gud?

Der kan være andre grunde til problemer i ens ægteskab end manglende kommunikation. Nogle gange kan den ene partner måske opleve, at forholdet går godt, mens den anden oplever, at det hele er forfærdeligt.

  • Ser du problemer i dit gudsforhold? Hvordan tror du, Gud ser på det?

At holde troens flamme levende

For nogle er det svært ikke at opleve den brændende længsel efter at opsøge Gud. Det er som om, at ens egen selvdisciplin til at sætte tid af til Gud hver dag ikke findes. Det er ikke ligesom at være nyforelsket, hvor der let holdes gang i flammen fra lampen. Vi er dog ikke alene om disse følelser. Israelitterne og mange andre i Bibelen mister konstant deres gode forhold til Gud.

  • Hvordan oplever I det at holde kontakten med Gud? Hvornår går det godt? Og hvordan kan I hjælpe hinanden?

Gud og de fem kærlighedssprog

Når Bibelen går så meget op i ægteskabsmetaforen, hvorfor så ikke overføre de fem kærlighedssprog til vores relation til Gud? Dette er ikke nogen sandhed om Gud, som står i Bibelen, men det er et tankeeksperiment, som måske kan hjælpe til forståelsen af forholdet til ham.

Kort fortalt er de fem kærlighedssprog måder at vise kærlighed til et andet menneske, og det er samtidig forskelligt, hvad man er glad for at modtage. Sprogene er:

  1. Anerkendende ord
  2. Fysisk berøring
  3. Tjenester
  4. Gaver
  5. Tid til hinanden
  • Hvordan viser Gud kærlighed til os og omvendt gennem disse fem sprog? Prøv at være konkrete i jeres samtale.

Det kan være svært at vise kærlighed til Gud gennem alle disse punkter. Jesus siger et sted: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.” (Matt 25,45). I vores forhold til Gud må vi både bruge tid sammen med ham, men også elske ham igennem andre.

Konklusionen må være, at ægteskabet til Gud ikke er enkelt og let, men som David skriver i Salme 25 må vi fortsat bede om, at Gud må vejlede os i det.

Videre studie

Andre inputs

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.23. oktober 2021

De sidste penge til renovering af kollegierne på Børkop Højskole skal samles...

21. oktober 2021

Med stort setup og forkyndere fra flere lande sætter IMU alt ind på at skabe en...

7. oktober 2021

100 IMU'ere deltog, da der for første gang blev inviteret til IMUs nye...[mere]

23. september 2021

Fra 1. oktober er Daniel Præstholm ny landsleder for IMU (Indre Missions...[mere]

newcomic