Del:

Det vi elsker vil vi gerne fortælle om

Overvej hvordan du kan inviterer en ven med

Elsker du Jesus? Det spørgsmål kunne man blive mødt af ved indgangen til et missionshus for 40-60 år siden. Det var et meget direkte spørgsmål, der gik lige til kernen af, hvorfor vi mødes i missionshuse og kirker. Og så var det udtryk for et meget stort ønske om, at andre skulle møde den kærlige Jesus som deres frelser.

IMU - mere end tjek-spørgsmål

Nogle kunne måske også opfatte det som et ubehageligt tjek-spørgsmål, men sådan tror jeg faktisk ikke, det var tænkt.

IMU må gerne være et sted, hvor vi mødes for at være sammen med andre unge kristne. Men det skulle også helst være et sted, hvor man trygt kan tage en ven med, som ikke er så vant til at tale om tro.

Vi stiller ingen tjek-spørgsmål ved indgangen, og man skal ikke tro eller mene noget bestemt for at komme i IMU. Alle er velkomne til at deltage i fællesskabet og blande sig i snakken med det livssyn og de holdninger, de har. Men vi lægger ikke skjul på, at vi ønsker at være et sted, hvor man kan lære Jesus at kende. Det er kernen i IMU.

I forbindelse med Konnekt 2019 opfordrede vi til, at man tog en ven med. Vi tror nemlig, at vores venner har brug for at høre budskabet om kærlighed gennem Jesus' død og opstandelse, ligesom vi selv har brug for at høre det.

Kærlighed der rækker ud

I IMU forkynder vi, at vi er elsket af Jesus, før vi kunne fortjene os til hans kærlighed. Reaktionen på denne store kærlighed er, at vi elsker andre mennesker, ligesom Jesus elsker os. Det, vi elsker, vil vi gerne fortælle andre om, sådan skal det være, og sådan skal IMU's fællesskaber kendes.

IMU er kristne ungdomsfællesskaber, der har travlt med at vise kærligheden fra Gud og fortælle andre om den! Helt konkret vil jeg gerne lægge op til, at I hver især ude i IMU overvejer, hvordan I kan arbejde konkret med at invitere studiekammerater, arbejdskolleger eller andre med.

Hvordan skal det kunne ses på jer, at Jesus elskede os først og sendte os ud? Hvordan kan vi i IMU stille os og andre spørgsmålet: Hvordan har du det med Jesus, så mennesker ikke opfatter det som et tjek-spørgsmål, men så de oplever, at Jesus' kærlighed følger med?

Dette er lederen fra Geist nr. 3 2019.

Du kan læse hele Geist HER  23. november 2021

Aars IMU er et vigtigt holdepunkt for IMU’ere i et stort område[mere]

19. november 2021

Event 2021 fik på alle tangenter og blev en hæsblæsende forsmag på den fest,...[mere]

29. oktober 2021

Syv IMU’ere fra Aulum har drøftet deres holdninger til mavebluser, og hvordan...[mere]

23. oktober 2021

De sidste penge til renovering af kollegierne på Børkop Højskole skal samles...

newcomic