Del:

Gruppeaftener online

af Peter Kiel Bjørnholt Jensen
12. februar 2021

Her er fire forslag til online gruppe-aftener, som man kan bruge frit i corona-nedlukningen.

Uge

Programpunkt

Forberedelse

1

Breakout-and-talk (walk-and-talk online)

En aften med forskellige samtalepartnere i 3 blokke hvor man reflekterer over bibeltekster sammen og taler om ens personlige forhold til teksterne og livet med Gud. Efter hver blok laver man nye 2-mands grupper.

Tema: Det der med tro

Program

Start aftenen ud med en runde hvor alle fortæller hvad de har lavet i dag.

Derefter går man ud i breakout-and-talk-grupper.

1. blok: Hvad tror de kristne på?

Læs første tekst: Joh 1,1-14

Gå ud i grupper i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Er der noget nyt for dig i teksten eller noget du ikke forstår?
 • Prøv at beskrive evangeliet om Jesus for hinanden med egne ord.
 • Hvad betyder evangeliet om Jesus for dig og dit liv?

2. blok: Hvad er tro?

Læs anden tekst: Matt 8,23-27

Lav nye grupper og gå ud i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Er der noget nyt for dig i teksten eller noget du ikke forstår?
 • Hvad siger teksten om tro?
 • Kender I andre steder i Bibelen som siger noget hvad tro er (måske ikke det specifikke sted)?
 • Prøv med egne ord at beskrive for hinanden hvad tro er for noget og hvor det kommer fra.

3. blok: Troens konsekvens

Læs tredje tekst: Jak 2,14-18

Lav nye grupper og gå ud i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Er der noget nyt for dig i teksten eller noget du ikke forstår?
 • Hvordan hænger tro sammen med gerninger?
 • Efter læsningen af de tre tekster og samtalerne om dem, er der så en pointe du særligt gerne vil tage med i din hverdag?

Spørg bagefter den sidste blok om der nogen som i plenum vil dele noget fra samtalerne, som de synes var godt eller synes, der er vigtigt at dele med alle?

Slut af med at bede.

 • Find en mødeleder
 • Opret zoom-samtale (Zoom har den mest stabile forbindelse når det kommer til breakout-rooms)
 • Brug Random Team Generator til at lave grupper2

Konkurrenceaften

En aften fyldt med sjove konkurrencer i kan lave sammen til en IMU-aften online.

Program

Start ud med at gå ud i 3-mands-rum i 10 minutter hvor man lige kan dele med to andre hvordan man har det og hvad man har lavet i dag.

Læs hele 1 Kong 18 sammen.

Få én til at læse teksten på forhånd og holde en lille andagt med sine tanker om teksten, når I har læst den sammen.

Så! Nu er I kommet i konkurrence-stemning efter jeres læsning om Elias på Karmels bjerg. Så nu skal I konkurrere i… “HVEM KAN FØRST FINDE…”Der er præmie til vinderen. Man får 3 point hvis man er den første til fremvise tingen tæt på sit webcam, 2 point hvis man er nummer to og 1 point, hvis man er nummer tre.

JUST DANCE CHALLENGE!

Det er vigtigt at holde sig igang her under nedlukningen, så nu skal i konkurrere og finde den bedste danser i jeres IMU. Mødeleder og to andre (evt. fra bestyrelsen) er dommerpanel og kommer i de tre runder med løbende (konstruktiv) kritik af danserne. Resten af IMU’en skal op af stolene og danse i de 3 runder. Efter 3. runde udpeger dommerpanelet den mest indlevende, ekstravagante og bedste danser i IMU-foreningen. Igen er der præmie til vinderen.

Link til 1. runde

Link til 2. runde

Link til 3. runde

HVEM KAN FØRST..?

Nu går vi tilbage til en velkendt leg i et nyt format!

Denne gang skal man ikke blot finde ting, men lave ting.

Der er præmie til vinderen. Man får igen 3 point hvis man er den første til fremvise tingen tæt på sit webcam, 2 point hvis man er nummer to og 1 point hvis man er nummer tre. 

Slut aftenen af med at bede sammen og takke Gud for fællesskabet og det at kunne have det sjovt med hinanden.

 • Find en mødeleder
 • Opret zoom-samtale (Zoom har den mest stabile forbindelse når det kommer til breakout-rooms)
 • Brug Random Team Generator til at lave samtalegrupper og hold til Just Dance
 • Find en andagtsholder som læser 1 Kong 18 inden mødet
 • Lav liste med 20 ting til “Hvem kan først finde…” Den første ting skal selvfølgelig være karameller, da man ikke kan læse 1 Kong 18 uden at få lyst til karameller. Indkøb præmier til vinderne. Kunne være bøger fra Lohse eller gavekort dertil
 • Lav liste med 7 ting til “Hvem kan først lave” Forslag: 
  • Hvem kan først rulle en hel rulle toiletpapir ud foran kameraet?
  • Hvem kan først lave en papirflyver?
  • Hvem kan først drikke en hel dåse sodavand?
  • Hvem kan først finde Rom 12,10 og vise det til kameraet?

3

Breakout-and-talk (walk-and-talk online)

En aften med forskellige samtalepartnere i 3 blokke hvor man reflekterer over bibeltekster sammen og taler om ens personlige forhold til teksterne og livet med Gud. Efter hver blok laver man nye 2-mands grupper.

Tema: Guds fred

Start aftenen ud med at lege GEMMELEG! Den ene halvdel af selskabet lukker øjnene, mens den anden halvdel placerer deres kamera, så man kan se ud i et rum, hvorefter de gemmer sig i rummet. De andre åbner øjnene og skal finde de andre én for én. Når alle er fundet bytter man roller.

1. blok: Hvad betyder fred?

Læs første tekst: Ordsp 12,20

Gå ud i grupper i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Hvad betyder fred? Hvad tænker I selv?
 • Hvad betyder ordsproget? Er der flere lag i det?
 • Hvad er det omvendte af fred?

2. blok: Den fred Gud skænker

Læs anden tekst: 4 Mos 6,24-26

Lav nye grupper og gå ud i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Hvad vil det sige, at Gud velsigner og bevarer os (v. 24)?
 • Hvad vil det sige, at han lader sit ansigt lyse over os og er os nådig (v. 25)?
 • Hvad betyder det, at Gud løfter sit ansigt mod os og giver os fred (v. 26)?

3. blok: Hvor er freden i mit liv?

Læs tredje tekst: Fil 4,4-7

Lav nye grupper og gå ud i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Hvad lægger I særligt mærke til i teksten?
 • “Guds fred overgår al forstand” Hvad betyder det lige? Kan vi ikke forstå Guds fred?
 • Hvordan ser Guds fred ud i dit liv?
 • Hvordan søger du Guds fred?

Spørg bagefter den sidste blok om der nogen som i plenum vil dele noget fra samtalerne som de synes var godt eller synes der er vigtigt at dele med alle?

Slut af med at bede.

 

 • Find en mødeleder
 • Opret zoom-samtale (Zoom har den mest stabile forbindelse når det kommer til breakout-rooms)
 • Brug Random Team Generator til at lave grupper

 

4

Breakout-and-talk (walk-and-talk online)

En aften med forskellige samtalepartnere i 3 blokke hvor man reflekterer over bibeltekster sammen og taler om ens personlige forhold til teksterne og livet med Gud. Efter hver blok laver man nye 2-mands grupper.

Tema: Synd og ondskab

Start aftenen ud med at TEGNE HINANDEN. Find papir og blyant frem og brug 5-10 minutter på tegne en anden person. Alle bliver sat i par som skal tegne hinanden, og når tegningerne er færdige præsenteres tegningerne for alle andre. Den bedste tegning skal selvfølgelig udpeges. 

1. blok: Hvor kommer synden og det onde fra?

Læs første tekst: 1 Mos 3,1-24

Gå ud i grupper i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Hvad er synd og ondskab. Sæt jeres egne ord på det?
 • Får vi i teksten nogensinde fortalt hvor det onde kommer fra?
 • Hvordan har I det med beretningen om syndefaldet? Er det trist, spændende, mærkeligt mm.?

2. blok: Død og evighed

Læs anden tekst: Rom 6,23

Lav nye grupper og gå ud i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Hvad er det gode budskab i verset?
 • Giver det verset dig ro ift. synden i dit liv?
 • Hvad betyder Guds ypperste nådegave for dig (altså evigt liv)?

3. blok: Syndens tag i menneskers liv

Læs tredje tekst: Luk 18,9-14

Lav nye grupper og gå ud i break-out-rooms i 15 minutter og snak om spørgsmålene:

 • Kender du lignelsen? Var der noget du lagde særligt mærke til?
 • Har du nogensinde bedt sådan eller lignende: “Gud vær mig synder nådig!” Hvorfor har du gjort det? Hvorfor ikke?
 • Er der noget i de tre tekster eller i samtalerne med de andre som kan være en hjælp for dig ind i kampen med synden i dit liv?

Spørg bagefter den sidste blok om der nogen som i plenum vil dele noget fra samtalerne, som de synes var godt eller synes, der er vigtigt at dele med alle?

Slut af med at bede.

 • Find en mødeleder
 • Opret zoom-samtale (Zoom har den mest stabile forbindelse når det kommer til breakout-rooms)
 • Brug Random Team Generator til at lave grupper


5. marts 2021

IMUs landsarrangement Konnekt vender ikke tilbage men afløses af et nyt...

16. december 2020

Søndag d. 20/12 klokken 16 åbner IMU de viretuelle døre, og byder indenfor til...[mere]

10. november 2020

Sydvestjyllands Efterskole var en af flere efterskoler, som havde et decentralt...

3. september 2020

Niklas Vibe Lund er fritidsforkynder i IMU og brænder for, at det kristne...[mere]

newcomic