Del:

At vokse i generøsitet (Vokseværk)

af Ukendt
28. maj 2020

Dette oplæg er en del af serien “Vokseværk”. Som kristne er vi klar over, at vi har fået alting af Gud. Derfor giver det god mening at overveje, hvad dette får af betydning for den måde, vi forvalter disse gaver. Oplægget udfordrer til at leve et mere generøst liv som kristen.

Emne: Givertjeneste, barmhjertighed
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Som kristne tror vi på, at menneskets grundproblem er synden, dvs. at vi i stedet for at rette vores blik mod Gud og vor næste, som vi egentlig er skabt til at gøre, så fokuserer vi i stedet alt for ofte på os selv.

I bogen Før Amen beskriver Max Lucado denne grundsynd som utaknemmelighed, og han stiller følgende to spørgsmål: “Ville verden have set anderledes ud, hvis Adam og Eva havde valgt taknemmeligheden? Ville din verden se anderledes ud, hvis du valgte taknemmelighed?” (side 105).

Taknemmelighed og generøsitet hænger nøje sammen, og som kristne ved vi, at Gud har givet os alt. Derfor må vi også hele tiden overveje, hvordan vi skal forvalte, hvad vi hver især har fået givet.

Tag en runde: Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået? Hvorfor betød den så meget for dig? Hvad er den værste gave, du har fået? Hvorfor kunne du ikke sætte pris på den?

Bøn

“Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.” (2 Mos 34,6)

Brug tid på at prise Gud for hans kærlighed og barmhjertighed mod jer. Brug tid på at dele konkrete måder, hvorpå Gud har vist sin kærlighed til dig. Lad disse eksempler lede jer i taksigelse. Bed også om Guds tilgivelse for de tider, hvor I ikke har takket Gud for, hvad han har givet eller været utaknemmelige imod ham.

Slut samlingen af med at bede Gud om, at han må gøre jer endnu mere taknemmelige for alt, hvad han giver, og at han ved sin Ånd må hjælpe jer til at vokse i generøsitet.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Del 1: Bibelen siger så

Fortsæt nu med at læse 2 Kor 9,6-15 sammen.

  • Hvad sagde dig særligt noget i denne tekst?

Det bibelske ord for nåde minder meget om det bibelske ord for at give generøst. At vokse i nåde og at vokse i generøsitet er tæt forbundne.

Læs sammen nogle af de følgende historier. For hver historie svarer I på nedenstående spørgsmål:

  • Hvad viser denne historie os om Guds generøsitet?
  • Hvem viser et generøst hjerte? Hvem viser et selvisk sind?
  • Hvordan reagerer de forskellige karakterer i historierne på den nåde og generøsitet, andre viser dem eller andre omkring dem?

Del 2: Hvad med dig?

Fortsæt nu med at rette blikket indad og snak om følgende spørgsmål:

  • Hvordan reagerer du, når andre omkring dig lever generøst? Eller når andre omkring dig modtager Guds nåde?
  • Hvorfor kan det nogle gange være svært at give slip på de gaver, som Gud giver dig og mig?

Del 3: Anvendelse

“Hvordan kan jeg gengælde Herren alle hans velgerninger mod mig? Jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter til Herren for øjnene af hele hans folk.” (Sl 116,12-14)

  • Overvej hvad du har at give for tiden: Tid? Penge? Hjælp? Særlige evner? Erfaringer? osv.
  • Nævn nogle konkrete måder, hvorpå du kan give generøst til dem, der omgiver dig i din hverdag denne uge. Nævn også gerne nogle ting, du allerede giver.

Videre studie

Andre inputs28. oktober 2020

Coronasituationen gør at der igen er indført nye restriktioner for at...[mere]

3. september 2020

Niklas Vibe Lund er fritidsforkynder i IMU og brænder for, at det kristne...[mere]

31. august 2020

38 IMU'ere var på pletten, da Videbæk IMU for nylig tog hul på efterårssæsonen.[mere]

28. august 2020

I Skjern IMU blev sæsonen for andet år i træk skudt i gang med en kanotur, og...[mere]

newcomic