Del:

Jesus gik også til fest

af Ole Noermark Larsen
17. februar 2022

Bibelen taler positivt om alkohol, men advarer mod beruselse og misbrug. Det efterlader et stort rum at navigere i. Her må vi både tage hensyn, give plads og tilgive, når det går galt, mener sognepræst og IMU-formand Thomas Kofoed Nedergaard

Bibelen giver ikke entydige svar på, hvordan man styrer sikkert gennem en gymnasiefest, men den udstikker nogle rammer, som man må finde ud af at navigere i med hjælp fra sin samvittighed og sit kristne bagland. Det mener Thomas Kofoed Nedergaard, der er sognepræst ved Sct. Michaelis Kirke i Fredericia og landsformand for IMU.

"Fest fylder meget i Bibelen og i kulturen på Bibelens tid. Både de religiøse fester og de private, hvor man inviterede familie, venner eller hele landsbyen. Og Bibelen taler grundlæggende positivt om at feste. Derfor er festen omdrejningspunkt for mange af Jesus' lignelser. Ofte med en henvisning til den himmelske fest som et billede på evigheden," understreger han.

Ligesom i dag spillede alkohol også en stor rolle i festkulturen på Jesus' tid. Både som nydelsesmiddel og til at løfte stemningen i en festlig forsamling. Det fremgår bl.a. af beretningen om brylluppet i Kana, hvor skafferen lader forstå, at det var normalt ved den slags fester, at folk drak sig berusede (Joh 2,1-11).

Jesus blev kaldt dranker

Ifølge Thomas Kofoed Nedergaard er der flere ting i den beretning, som er værd at lægge mærke til.

"Først og fremmest kan vi konstatere, at Jesus var der. Han sad ikke derhjemme og tænkte dårligt om dem, der festede. Han var der og festede med brudeparret og de øvrige gæster. I hvilket omfang han selv tog for sig af de våde varer ved festen, ved vi ikke. Vi ved dog, at Jesus også selv drak alkohol. Han henviser sågar til, at han bliver kaldt en 'frådser og en dranker', så hans alkoholforbrug er sandsynligvis faldet nogen for brystet."

Bibelen skildrer alkohol som noget, der både kan bruges og misbruges.

"Det virker, som om alkohol var en indforstået del af festkulturen. Til gengæld er der eksempler i Bibelen, hvor det at drikke alene ikke skildres som et eksempel til efterfølgelse," siger han og nævner beretningen fra 1 Mos 9,21, hvor Noa drak sig fuld alene og skejede ud.

"Samtidig er den bevidst om alkoholens bagside. Drukkenskab kan føre til social deroute, og beruselse kan føre til udskejelser. Begge dele advarer Bibelen klart imod. Meget tydeligt i Efeserbrevet kapitel 5 vers 18, hvor Paulus formaner: 'Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden.' Bibelens budskab er altså, at vi kan feste og drikke, men at grænsen går ved drikke sig beruset. På den måde oplever jeg egentlig, at Bibelen er ganske large i forhold til at feste og drikke alkohol," siger han.

"Derfor er der vigtigt, at vi også er bevidst om at finde en vej i forhold til alkoholforbrug, og særligt i forbindelse med fester. Bibelen giver os en vis frihed, hvor vi også som fællesskab må bære over og bære hinanden."

Valgte festerne fra

Han vil dog gerne nævne nogle overvejelser, som man med fordel kan gøre sig, inden man trækker i festtøjet.

"Jeg synes, man skal overveje, hvorfor man tager til fest. Nogle synes, det er fedt og glæder sig. Men jeg ved også, at mange unge oplever et pres, både i forhold til at tage til fest og i forhold til at drikke. Ikke sådan, at det er umuligt at sige nej, men de oplever ikke, at der er fuldstændig frihed til at gøre, som man har lyst til. Og jeg tror, mange unge kristne egentlig gerne ville undvære det, hvis de i stedet kunne mødes med deres venner på en anden måde. Det har jeg meget stor respekt for," understreger han.

Da Thomas Kofoed Nedergaard var teenager og gik på HTX, valgte han bevidst festerne fra.

"Jeg var bange for at være en del af det miljø og bange for at komme til at drikke mig fuld og blive ledt ud i noget, som jeg ikke ville. Der var helt sikkert noget umodenhed i det synspunkt, og min frygt var sikkert overdrevet, men jeg ville have gjort vold på mig selv og min samvittighed, hvis jeg var taget med alligevel," siger han.

"I dag kan jeg godt ærgre mig over, at jeg havde det sådan, for mit valg fik den konsekvens, at jeg ikke har set mine klassekammerater, siden vi fik huen på. For jeg var ikke der, hvor de var. Det er jeg ked af, for jeg kunne godt lide at være sammen med dem."

I verden men ikke af verden

Alligevel mener han, at de unge, som har det, som han havde det, skal stå ved deres beslutning. Også selv om det betyder, at de har svært ved at føle sig helt og fuldt som en del af fællesskabet.

"Bibelen har et grundlæggende princip om, at vi skal tage hensyn til den svage i troen. Paulus udfolder det i Romerbrevet kapitel 14, hvor det netop handler om forskellige grænser for, hvad man må spise og drikke. Budskabet er, at vi ikke skal udfordre andres samvittigheder, men vi skal heller ikke udfordre vores egen samvittighed, hvis vi selv er den svage," understreger han.

Han mener dog på ingen måde, at Bibelen står i vejen for at tage til fest og være sammen med sine venner. Snarere tværtimod.

"Jesus taler i Johannesevangeliet kapitel 15 om, at vi er i verden, men ikke af verden. Vi er ikke kaldet til at leve i en osteklokke, hvor vi kun omgås andre kristne, men til at gå ud i verden og elske de mennesker, der lever i den," pointerer han.

Får blandt ulve

Samme Jesus siger dog også til sine disciple i Matt 10,16, at han sender dem ud som "får blandt ulve". Selv om ulve-billedet ikke er flatterende for vennerne i gymnasieklassen, siger billedet alligevel noget om, at man som kristen må være opmærksom og lære at navigere i svært terræn, når man går til fest. Et af navigationsværktøjerne er samvittigheden.

"Jeg tror, samvittigheden fortæller de fleste af os, hvor grænsen går. Men vi skal også turde lytte til den, for vi vil gerne følge med, hvor de andre går hen, også selv om det nogle gange overskrider vores principper. Derfor kan det være godt at spørge sig selv undervejs: 'Hvorfor tager jeg den næste øl?' Hvis jeg mest gør det for at leve op til andres forventninger og få deres respekt, så er jeg måske ved at nå min grænse," siger han.

"Det er let at sige, men svært at praktisere. For ofte står vi i situationer, hvor vi ved, hvad der er rigtigt at gøre, men vi undertrykker det og gør det ikke alligevel," funderer han.

Derfor er IMU's landsformand optaget af at skabe fællesskaber for unge, hvor der er frihed, også til at fejle, og til at kunne være afsøgende i disse spørgsmål.

Nåden står fast

"Da jeg selv var IMU'er, var der nogle, som tydeligvis gik over grænsen. Når jeg hørte om det, kunne jeg godt overveje: 'Jamen, er de så stadig kristne?' Det vil jeg bestemt ikke sige i dag. Når vi er døbt og tror på Jesus, så er vi retfærdiggjorte, og det ændrer sig ikke, fordi vi kommer til at drikke os fulde til en fest," fastslår han.

"Betyder det så, at jeg bare kan drikke mig fuld? Nej, for der er også en helliggørelsesproces, som hører med. Helliggørelse handler om, hvordan vi vokser i hellighed med Kristus. Jeg tror, at jo mere vi vokser i enheden med ham og kommer til at elske ham, jo mere er vi også tilbøjelige til at afstå fra det forkerte og gøre, hvad der er rigtigt. Men det handler ikke om retfærdiggørelse, altså om et menneske er frelst eller ikke."

Derfor er det vigtigt for ham, at de, der fejler i festmiljøet, ikke føler sig uvelkomne i et fællesskab som IMU.

"Det værste, vi kan gøre, er at signalere, at hvis man fejler på dette punkt, så er man udstødt. Det er næsten opskriften på at få et forkert forhold til alkohol," siger han.

Voksne på banen

Han glæder sig over, at mange IMU'ere bruger hinanden og taler om deres oplevelser og fejltrin i festmiljøet. Alligevel mener han, at de unge har brug for hjælp fra mere erfarne kristne.

"Det er lettere at lade være med at drikke sig fuld, hvis man har forstået, hvad konsekvenserne kan være, end hvis man bare har fået at vide, at man ikke må. Og de unge kender ikke konsekvenserne, når de står på tærsklen til at gøre deres første erfaringer. Derfor er de voksne nødt til at stille sig til rådighed og hjælpe dem. Ikke med løftede pegefingre, men med hjælp til at få taget en åben og ærlig snak, så nuancerne kommer med. Nogle taler åbent og ærligt med deres forældre om disse ting, og det er fantastisk, når det kan lade sig gøre. Men jeg mener også, at voksne fra IM-fællesskaberne skal på banen. Nogle voksne har en gudsbenådet gave til at vinde taleret i de unges liv, og de skal bare i gang. Og så må vi andre bare gøre det så godt, vi kan."

Thomas Kofoed Nedergaard drømmer om, at generationskløften må blive nedbrudt.

"Livet er svært, der er mange ting, der skal balanceres, og vi er alle syndere, der falder og gør ting, som er uhensigtsmæssige. Det gælder både unge og voksne. Som voksne må vi selvfølgelig bestræbe os på at være gode forbilleder, men det gør vi også ved ærligt at indrømme vores fejl og pege hen hen på Jesus. Holder vi ham højt, er der meget, som bliver klarere og lettere falder på plads."

Det kunne være mit kald

Selv om Thomas Kofoed Nedergaard ikke vil male konkrete retningslinjer op for andre, så har han overvejet, hvad han selv ville gøre, hvis han var gymnasieelev og blev inviteret til en fest.

"For det første ville jeg feste og glæde mig over at være sammen med mine venner. Samtidig ville jeg holde mig så ædru, at jeg kunne tale med alle, fornemme alle og være der for alle. Der er jo nogle, som kommer til skade ude i byen. Hvem skal gribe dem? Det kunne være mit kald. Der er nogle, som får sårede følelser. Hvem har fornuft til at snakke med dem? Det kunne være mit kald. Sådan ville jeg tænke i dag, og jeg tror, at jeg på den måde ville blive opfattet som en god og loyal ven," siger han.

Han har også overvejet, om han ville bruge festen til at fortælle sine venner om Jesus.

"Det kan da godt være, at der opstod en mulighed undervejs, men det ville ikke være min begrundelse for at tage med til festen. At gå til fest handler om at møde mennesker og elske dem. Og nogle gange kommer kærligheden til udtryk ved at fortælle dem om ham, der er min frelser."

Artiklen er fra magasinet impuls. Find flere artikler og få et godt tilbud på et abonnement på imt.dk.31. marts 2022

IMUs nye kommunikationskoordinator skal hjælpe med, at IMUs budskaber når ud...[mere]

10. februar 2022

Man skal kunne stå inde for, hvad man gør. Derfor er det vigtigt at få snakket...[mere]

11. januar 2022

Den stort anlagte ECHO-konference udsættes i et halvt år og afvikles i stedet...[mere]

6. december 2021

Et ambitiøst pladeprojekt satte medlemmerne Af nordlys lovsang i gang med at...[mere]

newcomic