Om medarbejderne

En bevægelse består af mennesker, som på den ene eller anden måde varetager en opgave. Sådan er det også med IMU.

Nogle opgaver kræver, at personer bliver "købt fri" fra andet arbejde, så de kan arbejde fuld tid i IMU. Derfor lønner IM disse.

Men IMU er langt fra kun disse personer. De frivillige er mindst lige så vigtige.

Lønnede medarbejdere

Til at støtte det lokale arbejde har IM/IMU ansat en række medarbejdere, hvis primære opgave er at støtte, vejlede og opmuntre de unge og deres ledere gennem medvandring, rådgivning, sjælesorg, ledelse, undervisning og forkyndelse.

De er primært ansat til at varetage ungdomsarbejdet i en af Indre Missions fem regioner, men løser også flere konkrete landsplanopgaver og deltager ved landsarrangementer.

På Indre Missions Hus i Fredericia arbejder IMU's landsleder og kontorsekretær. Sekretariatet varetager den daglige, overordnede ledelse og koordinering af IMU’s arbejde.

Ulønnede medarbejdere

IMU har ansat en række ulønnede medarbejdere, som underviser og forkynder ved aktiviteter i det lokale arbejde og medvirker ved arrangementer på landsplan.

Derudover har IMU ulønnede medarbejdere, der løser en eller flere specifikke opgaver.

IMU's lokale arbejde og IMU-afdelinger udføres ligeledes af frivillige ulønnede medarbejdere.


Du kan læse mere om, hvem medarbejderne under fanen Medarbejdere.