Grundlaget

IMU's arbejde bygger på Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Dette er kortfattet i vores fundament: Kristus lever for mig, i mig og gennem mig.

Vores mission lyder: Lede til Jesus – Leve i ham.

Fundamentet og missionen udfoldes gennem fire kerneværdier.

Fundamentet

Kristus lever for mig, i mig og gennem mig

Dette understreger, at Kristus er helt fundamentalt for det at være kristen. Dette er formuleret ud fra Paulus’ ord i Gal 2,20, som tydeligt sætter Kristus i centrum for al discipelskab.

Missionen

Lede til Jesus – Leve i Ham

IMU deler denne med resten af IM, for det er dette, der er vores bevægelses berettigelsesgrundlag (jf. IM’s Vedtægter §1, stk. 2). Det er derfor, at vi er til. Missionen er drivkraften bag vores bevægelse i Kirken. 

Kerneværdierne

Vi vil leve af dåb og nadver, af Bibelen, i bøn og i kærlighed

Disse værdier opsummerer kort og godt, hvad der har været Kirkens kraftcentre siden apostlenes tid (jf. ApG 2,42). De to første værdier er nådemidlerne, hvor Gud på en særlig måde åbenbarer, hvem han er.

Tryk på logoerne herunder og lær mere om, hvad de fire værdier går ud på. 

            

newcomic