AIM-konference for IMU ledere
Del:

Hvad betyder det, at vi vil lede til Jesus og leve i ham? Og hvad ønsker vi, der skal kendetegne IMU i dag – og om 5 eller 10 år?

Det er spørgsmål, som er vigtige at stille og tale med hinanden om, og derfor arrangerer IMU i november AIM, som er en konference for IMU'ere med udvalgsopgaver, lederopgaver i IMU lokalt og på landsplan.

Nyt fokus for IMU

AIM betyder "sigte", og målet med konferencen er at sigte, sætte retning og at fokusere på, hvad IMU er og skal være.

For at vi kan få det bedste grundlag for at drøfte ovenstående og at spore os ind på et nyt fokuspunkt for IMU, vil der være sund og solid undervisning, inden vi går til drøftelsen.

Vi ønsker udover sund undervisning og en god proces omkring et fremtidigt fokus, at AIM også skal være et samlingssted for IMU'ere fra hele landet; for IMU er en bevægelse for hele vores land. Derfor vil der også være plads til at dyrke og at være sammen i det kristne fællesskab, at dele tro, at bede sammen og at synge sammen.

Konferencen slutter af med en lovsangsaften, hvor der også bliver plads til at dele tro og liv med hinanden.

Sæt derfor kryds i kalenderen lørdag den 23. november 2019 og kom og vær med til en helt forrygende konference!

Sted: Odense Missionshus, Ryttergade 3, 5000 Odense

Program

10.00-10.30: Drop-in og rundstykker

10.30-10.40: Velkomst

10.40-12.30: Undervisning i IMU's kerneværdier

12.30-13.15: Frokost

13.15-15.00: Udvikling af IMU's nye fokus

15.00-15.30: Kaffe

15.30-18.00: Udvikling af IMU's nye fokus

18.00-19.00: Aftensmad

19.00-20.00: Sidste del af udviklingen

20.00-21.45: Lovsang

21.45-22.00: Tak for i dag

Deltagelse

AIM-konferencen er for 2 udvalgsmedlemmer + en fra IMU'en.

Det koster 150 kr. at deltage for forplejning (IMU-kassen kan evt. bruges, og ellers spørg i samfundet om de kan hjælpe med betaling)

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte IMUs landsleder Niels Hankelbjerg Mortensen.

Har du spørgsmål til tilmeldingen er du velkommen til at kontakte IMU-sekretær Louise Grotum Thygesen

Kalender

17. januar 2020 - 19. januar 2020
Retræte | Region Midt | UNG
19. januar 2020
Lovsang i Bethesda | Region Øst | UNG
24. januar 2020 - 26. januar 2020
Bibellejr | Region Øst | UNG
25. januar 2020
Lovsangsaften i Holstebro | Region Midt | UNG
04. februar 2020
Teengudstjeneste | Region Aarhus | TEEN

12345678910 >>

newcomic