Del:

Er FÅP fup?

af
21. marts 2014

Skal Gud pakkes ned i en kasse, hvor han begrænses til kun at være en del af vores åndelige liv? Hvad med resten af dig og mig?

Jeg har på det seneste været rundt for at forkynde flere steder i IMU og har oplevet noget jeg ikke kan finde ud af om er godt eller skidt – fup eller fakta. Begrebet er FÅP. På et tidspunkt til IMU-mødet (ofte i indledningen) bliver man delt ind i grupper og skal snakke, dele og bede for hinanden – ”dele liv”. Denne delerunde bliver så struktureret ud fra spørgsmålene: Hvordan har du det: Fysisk, Åndeligt og Personligt?

Jeg er på ingen måder imod at man bruger tid på at dele liv og bede for og med hinanden, tværtimod det vil jeg gerne opfordre til. Og ja, ordene i FÅP kan være med til at skabe refleksion og komme rundt om hele mit liv. Men, for jeg synes der er et men, hvad gør det ved mig, når jeg forsøger at dele mit liv op i ”kasser”? Hvad gør det ved mig, når Gud bliver puttet ned i kassen ”Åndeligt” og kun må være der?

Gud vil ikke nøjes
Faktisk er det ikke en ny opfindelse. Det har rødder helt tilbage til, det man kalder dualisme og gnosticisme, og det er noget af det, Paulus bruger rigtig meget krudt på at gøre op med. Gud er ikke begrænset og vil ikke kun have noget at gøre med min ”ånd”, men også sjæl og legeme – ja hele den skabning han har skabt, det menneske han elsker – DIG og mig. Og kender du det ikke også godt? Ofte når det bare kører med Jesus, er det også en periode, hvor jeg har det godt fysisk, og når jeg har det dårligt fysisk, påvirker det også nogle gange min psyke og mit trosliv.

1. Thess. 5, 23: Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!

Paulus formaner og beder her om at Gud må hellige og bevare alle tre dele – datidens måde at sige hele mennesket, alle livets aspekter. De (og vi) skal altså leve helligt og med Gud i alle aspekter af vores liv, både fysisk, åndeligt og personligt. Det er også derfor, vi som kristne ikke kun skal have omsorg for hinandens trosliv, men netop vise omsorg for hele mennesket. Vi skal møde nød hvor vi ser den – både fysisk, åndeligt og personligt.

Gud vil ikke puttes i en kasse
Er FÅP så  fup? Det kan det være – vi må for alt i verden ikke begrænse Gud til vores lille kasse, til kun at være en del af det åndelig liv. Han kan ikke begrænses. Han har omsorg for alt ved dig og ønsker at fylde det hele. Ja han er en del af hele dit liv også det personlige.

Så lad være med at fuppe dig selv, begrænse Gud og mød nøden hvor vi ser den – både fysisk, åndeligt og personligt!

 

 

Tonny er landsleder i IMU.
Find kontaktoplysninger her.
22. marts 2018

Nogle gange får jeg spørgsmålet "Hvad er IMU egentlig?". Jeg tror ikke, jeg er...[mere]

15. marts 2018

Ja, okay – jeg er en af de få, som (vil indrømme, at de) ser X-factor. Og jeg...[mere]

8. marts 2018

Jeg ved ikke, om du tænker dig som en succes? Synes du, at dit liv er godt, at...[mere]

1. marts 2018

Hvad i alverden skal man skrive om, når man sidder en torsdag morgen og ikke...[mere]

Følg bloggen: