Del:

Lovforslag mistænkeliggør kristne

af Dorthe Lindjerg
17. august 2016

Nye lovforslag kaster et mistænkeligt skær over al religiøst foreningsarbejde og kan bla. betyde at kristne foreninger ikke længere kan få tilskud.

IMUs landsudvalg har valgt at lave et høringssvar til to af fire lovforslag, der kom først på sommeren. Det er ikke normal kutyme at IMU blander sig i politiske forhold, men disse lovforslag kan få stor betydning for arbejdet i IMU. 

Religiøse hadprædikanter undergraver demokratiet

Tidligere på året kunne man på TV2 se programserien "Moskeerne bag sløret". Det gav efterfølgende stor debat om religion, demokrati og misbrug af de danske frihedsrettigheder. 

Et flertal i Folketinget udarbejdede et såkaldt enighedspapir efterfulgt af fire lovforslag, som skal begrænse mulighederne for at religiøse hadprædikanter undergraver det danske demokrati. 

Mistænkeliggør al religiøst arbejde

IMUs landsleder Tonny Dall Sørensen har læst de mange siders lovforslag igennem og mener, at udkastet kan få unødige og utilsigtede konsekvenser. "Forslagene åbner for en glidebane i vores samfund, hvor kristne aktiviteter og forkyndere også mistænkeliggøres", forklarer han. "Det kan betyde, at vi mister såvel den økonomiske støtte til foreningsarbejdet og den anerkendelse, vi har nydt godt af i samfundet".

"Kristent ungdomsarbejde har op gennem historien medvirket til mange unges dannelse og demokratiske forståelse. Man er gået efter at ramme en meget snæver gruppe, men kommer til at ramme mange flere der iblandt IMU", siger Tonny. 

I loven nævnes bla. bøn som en af de aktiviteter, der gør, at man ikke kan tilskud fra kommunen. IMUs landsudvalg undrer sig i deres høringsvar over, at kristne foreninger, der i deres formål og struktur er tilknyttet folkekirkens grundlag, pludselig skal mistænkeliggøres i det kommunale regi.

Læs høringsvaret fra IMU og IM

Du kan læse IMUs høringssvar på "Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven" her og "Lov om ændring af straffeloven" her. Indre Missions hovedbestyrelse har også reageret på lovforslagene. IMs høringssvar findes online her12. januar 2018

Ny mediekampagne vil give mod til at bruge sociale medier med omtanke og i...[mere]

8. januar 2018

Den 1. januar begyndte teologistuderende Jonatan Hauge Madsen som...[mere]

5. januar 2018

Et nyt hold elever er netop begyndt på Børkop Højskole. De første dage bliver...

15. december 2017

Et mix af gode klassikere og smukke nye melodier samlede Aarhus til...[mere]

Annonce